Podgorica, 15. februar 2018. – Prvog januara Bugarska je preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedavanje Savjetom Evropske unije. Ambasador Bugarske u Crnoj Gori Mladen Červenjakov predstavio je, u EU info centru, prioritete bugarskog predsjedavanja .

Kroz moto ”Zajedno smo jači” Bugarska će tokom svog predsjedavanja Savjetom Evropske unije slijediti četiri principa, od kojih je prvi evropska perspektiva Zapadnog Balkana i njegovo povezivanje. Kroz ostale principe, digitalna ekonomija, stabilnost i bezbjednost Evrope kao i budućnost mladih ljudi u Evropi, Bugarska će nastojati da u centar pažnje postavi potrebe građana Evropke unije. Ambasador Bugarske u Crnoj Gori Mladen Čevernjakov je podsjetio je da je nedavno predstavljena Strategija Zapadnog Blakana pokazala lidersku poziciju Crne Gore u predpristupnim pregovorima.

“Za nas je vrlo bitno da se sačuva ovaj princip regate, da pristupanje država Evropskoj uniji ne bude u paketu, da se sačuva kohezija ekonomske politike, kao i da se sačuva postojeći pristup IPA fondovima kako bi  balkanske države vidjele da sve ovo nije samo priča i da ima finansijska podrška za te promjene koje se očekuju,” rekao je Čevernjakov.

Ambasador Bugarske u CG je, podsjećajući na dugogodišnje prijateljstvo dvije zemlje, istakao podršku Crnoj Gori na putu ka EU ali i cijelom region.

“Uključivanje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i njegovo povezivanje sa Unijom kroz izgradnju saobraćajne infrastrukture, obrazovanje i finansijsku podršku biće jedan od četiri prioriteta bugarskog predsjedavanja Savjetom EU od januara 2018.” rekao je Čevernjakov.

On je podsjetio na izazove sa kojima se Evropska unija trenutno suočava kao i na moguće promjene na koje određene države članice insistiraju  prije svega na rezultatima država kandidata za članstvo u oblasti vladavine prava.

“Ukoliko ne postoje jasna mjerila koji će pokazati kako se mjeri vladavina prava za nas ta obaveza vezivnja politike i vladavine prava nije rješenje problema,” poručio je Čevernjakov.

Bugarska je preuzela šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije 1. januara ove godine. U drugoj polovini 2018. ovu dužnost preuzima Austrija.