Projekat „Podrška veterinarskom sektoru Crne Gore“, koji je Evropska unija finansirala sa 700 000  eura, uspio je da za godinu i po značajno unaprijedi ovaj sektor u Crnoj Gori. Najjednostavnije rečeno, bolja zaštita zdravlja životinja povećala je zaštitu zdravlja ljudi, a sve kroz unapređenje sektora bezbjednosti hrane – zaključak je završne konferencije organizovane u EU info centru, povodom kraja projekta koji je počeo u julu 2018. godine.

Ciljevi projekta definisani su kroz pet komponenti: usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, jačanje kapaciteta veterinarskih službi, kontrola i monitoring bolesti životinja, unaprjeđenje sistema kontrole zdravlja vimena i kvaliteta sirovog mlijeka i jačanje kapaciteta uprave za kontrolu pasa lutalica.

„Sve aktivnosti dizajnirane su sa krajnjim ciljem zaštite zdravlja potrošača. Potrošači imaju pravo da očekuju da je hrana koju kupuju bezbjedna, a mi smo tu da uspostavimo sistem koji će garantovati ovo pravo kroz primjenu odgovarajućih standarda sistema kvaliteta i praćenja proizvoda „od njive do trpeze“, kazala je Vesna Daković, direktorica Uprave za  bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, koja je sprovodila projekat.

Pored Uprave, direktni korisnici projekta bili su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, laboratorije, lokalne samouprave, autorizovani veterinari, te lica koja su odgovorna u lancu proizvodnje hrane i zaštite zdravlja životinja. U Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja posebno naglašavaju značaj projekta kada je riječ o napretku pregovora u poglavlju 12 – bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi, ali i njegov doprinos domaćim proizvođačima.

„Htjela bih da naglasim važnost ovog projekta za crnogorske poljoprivredne proizvođače i njihovu konkurentnost. Izgradnja sistema praćenja i kontrole zdravlja životinja i bezbjednosti hrane životinjsog porijekla je jedan od osnovnih uslova za uspostavljanje visokih standarda u stočarkoj proizvodnji, ali i uslov za nesmetanu unutrašnju i međunarodnu trgovinu životinjama i proizvodima životinjsog porijekla“, navela je Radana Damjanović, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu.

Ovaj projekat vrijedan više od 700 000 eura podržao je Crnu Goru u unapređenju zaštite zdravlja ljudi i životinja i poboljšanju standarda bezbjednosti hrane, podsjetio je Herman Spitz, šef Odjeljenja za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori. On je pojasnio da je projekat dio veće podrške EU veterinarskom sektoru Crne Gore, čija je ukupna vrijednost bila 2,3 miliona eura.

“Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je projekat doprinjeo daljem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva kroz poglavlje 12. Ojačao je zvaničnu kontrolu, poboljšao kapacitete za efikasnu kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja i poboljšao process planiranja u vanrednim situacijama. Kroz ovaj projekat EU se pridružila naporima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da poboljša zdravlja vimena i kvaliteta sirovog mleka. Sve to urađeno je sa jednim ciljem – tako da građani Crne Gore mogu imati najkvalitetnije proizvode, istovremeno osiguravajući da su sigurne i životinje i potrošači”, rekao je Spitz.

Tokom 18 mjeseci, koliko je projekat trajao, blizu 400 ljudi je učestvovalo u obukama (među njima su zaposleni u državnim organima, farmeri, predstavnici nevladinog sektora, veterinari…). Isporučeno je oko 900 dokumenata, među kojima su najvažnija četiri nacrta zakona iz ove oblasti.