Podgorica, 18. septembar 2018. – U EU info centru je otvoren projekat „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama” koji finansira Evropska unija.

Zamjenica šefa sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Androne Urbonaviciute, kazala je da je projekat, na kom sarađuju Hrvatska i Crna Gora, važan.

„Ovaj projekat, čija je vrijednost 250 hiljada eura, je od izuzetne važnosti za Crnu Goru  i trebalo bi da pomogne državi u približavanju EU standardima i dobroj međunarodnoj praksi“, rekla je Urbonaviciute.

Prema njenim riječima, projekat će omogućiti smanjenje broja slučajeva ćutanja administaracije. Ambasador Hrvatske, Veselko Grubušić, rekao je da je Hrvatskoj tvining mehanizam mnogo pomogao u otvoranju i zatvaranju poglavlja.

„U pregovaračkom procesu EU i Hrvatske učestvovalo je 300 hrvatskih stručnjaka. Oni čine popis koji Hrvatska koristi da pomogne susjednim državama u procesu pregovaranja i pristupanja EU“, naveo je Grubišić.

Projekat ima dvije komponente i ukupno 11 aktivnsoti. Jedna se odnosi na omogućavanje prava na pristup informacijama putem zahtjeva i drugi na online dostupnost. Cilj projekta, prema riječima učesnika konferencije je postizanje bržeg rješavanja zahtjeva, kao i smanjenje ćutanja administracije.

Predsjednik Savjeta AZLP Muhamed Gjokaj  rekao je da je cilj Zakona o slobodnom pristupu informacijama otvorena i transparentna javna uprava i da je taj zakon jedan od alatki za sprečavanje korupcije.

„Što je javna uprava otvorenija, a ugovori i odluke javne, više se vodi računa i o formi i o novcu“, smatra Đokaj.

Generalna direktorka direktorata za državnu upravu ministarstva javne uprave, Danijela Nedeljković Vukčevič, kazala je da je slobodan pristup informacijama važan segment svakog demokratskog društva i da je evidentno da se to pravo u praksi često zloupotrebljava. Prema njenim riječima, kada je u pitanju otvorenost javne uprave, nezadovoljstvo civilnog sektora i zainteresovanih građana je izraženo.

„Da više koristimo pravo proaktivnog objavljivanja informacija, imali bismo i manji broj zahtjeva, ćutanja uprave i manji broj žalbi“, navela je Nedeljković.

U okviru projekta, biće organizovana i kampanja u cilju podizanja svijesti građana o važnosti Twinning light-a i načinima na koje mogu slobodno pristupati informacijama.