„Neću!

-Hoćeš!

-Neću!

-Hoćeš!“

U romskim porodicama ovako izgleda razgovor kćerke i oca o udaji. I to generacijama. To slikovito objašnjava i forum teatar predstava o posljedicama nasilja u porodici i dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici koju su aktivisti Centra za romske inicijative izveli u EU info centru. Izvođenjem te predstave NVO aktivisti, između ostalog, obilježavaju Međunarodni dan Roma.

Ugovoreni maloljetnički brakovi su i dalje veliki problem u romsko-egipćanskoj zajednici. Centar za romske inicijative već deset godina pokušava da stvori svijest kod pripadnika te populacije o posljedicama takve tradicije.

“Kada sam počela da se bavim aktivizmom, nekoliko puta sam bila fizički napadnuta. Prijetili su mi da će mi kuću zapaliti. Ipak nisam odustala. Svjesna sam da se ništa neće promijeniti preko noći, ali ne treba da odustajemo. Ovakve stvari treba prijaviti,“ rekla je Fana Delija iz Centra za romske inicijative.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvis Beriša, NVO aktivista, ispričao je svoje iskustvo kada je policiji prijavio ugovoreni brak.

“U roku od pet minuta u zajednici se znalo da sam ja taj koji je prijavio. Prijetili su mi. Ne želite ni da znate kroz šta sam sve prošao. I dalje trpim posljedice. Upravo zbog toga će mnogi pripadnici romske zajednice na ovaj problem zažmuriti, iz straha da ne budu izopšteni i maltretirani”, rekao je Elvis.

Iz policije su ipak pozvali sve da prijave slučajeve ugovorenih brakova njima, upravi škole ili nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima Roma.

U susret mjesecu aktivizma u porbi protiv dječijeg prosjačenja i međunarodnom danu Roma Slavno Milić iz Defendologija centra je pozvao sve da se više uključe u zaštitu prava djece, posebno Roma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Negdje žive i rade djeca koja nemaju osnovnu egzistenciju za život. Nažalost na našu, i nesreću romsko egipćanske zajednice, u velikom broju su to djeca koja dolaze iz te zajednice. Mislim da svi moramo uraditi sve, uložiti napore institucionalne, profesionalne, ako treba i privatne, kako bi ova djeca dobila veću pažnju i pomoć da kvalitenije žive i ne budu žrtve različitih oblika iskorišćavanja,“ rekao je Milić.

Predstava o posledicama nasilja u porodici i dječijih ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici je nastala okviru projekta „ Zajedničkom borbom do suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i dječijih, ugovorenih brakova u romskoj i egipćanskoj zajednici u Crnoj Gori “, koji se implementira uz podršku OAK fondacije.