Dijalog i razmjena između mladih i onih koji donose odluke su ključni za poboljšanje komunikacije i izgradnju povjerenja. To daje priliku mladim ljudima da učestvuju u kreiranju politika koje direktno utiču na njihove živote u oblastima kao što su zapošljavanje, životna sredina, kultura i javno zdravlje, kazala je ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa u septembru 2021, kada su Delegacija EU i EU info centar sa partnerima pokrenuli pilot inicijativu “Dijalog sa mladima”.

Pilot inicijativa je bila uvod u 2022. godinu, koju je Evropska komisija proglasila za godinu mladih. “Dijalog sa mladima” tako se nastavio i u godini mladih, pri čemu je krovna tema različitih procesa, radionica, događaja i konferencija koje se organizuju u dijalogu, zapošljavanje mladih .

Dijalog sa mladima nije samo važan za mlade, možda je važniji za kreatore politika, kako bi stekli uvid u potrebe i želje mladih i usmjerili politike u tom pravcu.   Evropski političari i institucije imaju rutinu uključivanja mladih u kreiranje politika. „Dijalog sa mladima“ koji je inicirala i osnažila Delegacija EU jeste i jedna vrsta ohrabrenja crnogorskim institucijama da usvoje tu praksu i prije nego što zemlja postane dio Evropske unije, jer je crnogorska mladost sve aktivnija.

“Dijalog mladih EU”(ranije poznat kao “Strukturni dijalog”) koji se sprovodi na nivou EU, predstavlja uspostavljen proces komunikacije donosioca odluka i mladih . To je proces u kojem mladi iz EU doprinose kreiranju politika koje su vazne za mlade. Kampanja “Dijalog sa mladima” ima namjeru da jedan od njenih rezultata bude upravo i stvaranje okvira da se dijalog crnogorskih donosioca odluka i mladih institucionalizuje i nastavi i nakon što se sama kampanja završi.

Krovna tema kampanje jeste zapošljavanje mladih ali u sklopu  dijaloga od strane nadležnih institucija ponuđeno je sedam tema, odnosno konkretnih načina da se riješe neki od problema sa kojima se suočavaju mladi. I to nije sve. Mladi su pozvani da kroz popunjavanje upitnika iznesu sve probleme sa kojima se suočavaju. Nakon prikupljanja podataka iz procesa konsultacija, eksperti će zajedno sa studentima raditi na izvještaju i definisati podteme. Izvještaj će se koristiti za definisanje opštih tema o kojima će se razgovarati sa donosiocima odluka tokom konferencije koja će se održati krajem maja. Cjelokupna kampanja pored online Dijaloga, podrazumijeva i 31 događaj širom Crne Gore i jedan centralni – Dijalog sa mladima i nadležnim institucijama.

Ovu kampanju zajednički sprovode Delegacija EU u Crnoj Gori, EU info centar, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta uz podršku Regionalniog savjeta za saradnju i krovne organizacije “Mreža za mlade Crne Gore” kao i  relevantna ministarstava: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Ministarstvo zdravlja i veliki broj organizacija mladih – EYCA, Unija mladih preduzetnika, Studentski parlament, Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka, Radio Krš i Portal Makanje.