Podgorica, 20. Decembar 2016. – Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova predstavili su u EU Info centru dosadašnje rezultate i mogućnosti koje pruža Zapadnobalkanski investicijski okvir, instrument Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija za podršku infrastrukturnim projektima iz oblasti zaštite životne sredine, energetike i energetske efikasnosti, saobraćaja, društvenih djelatnosti i razvoja privatnog sektora u zemljama zapadnog Balkana.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Andre Lis ukazao je na činjenicu da je Crna Gora među najaktivnijim korisnicima ovog instrumenta. Dodao je da investicije usmjerene na infrastrukturu, osim što doprinose procesu sprovođenja reformskih mjera u oblasti Agende povezivanja, istovremeno doprinose uspostavljanju funkcionalnog sistema za razmjenu roba i usluga, kao i povezivanju regiona sa jedinstvenim tržištem EU.

1

U okviru šesnaest poziva za podršku u procesu pripreme projektne dokumentacije, Crnoj Gori do sada su odobrena 32 nacionalna projekta, ukupne vrijednosti oko 28 miliona eura.

“Osim toga, kroz dva već odobrena projekta, Crna Gora uspješno koristi i sredstva EU namijenjena za sufinansiranje ulaganja u infrastrukturne projekte koji doprinose boljoj povezanosti regiona u okviru Berlinskog procesa. Ukupna vrijednost oba projekta, od kojih prvi uključuje radove na zamjeni signalnog sistema u željezničkoj stanici Podgorica i rekonstrukciju betonskih mostova na željezničkoj liniji Bar – Vrbnica, a drugi radove na izgradnji crnogorskog dijela 400kV elektro-mreže koja povezuje Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, iznosi 167 miliona eura, od kojih iznos od 45 miliona eura predstavlja bespovratnu podršku EU”, kazala je direktorica Direkcije za programiranje i nadgledanje instrumenata pretpristupne podrške EU Ivana Vujošević.

Zapadnobalkanski investicijski okvir pruža podršku socijalno-ekonomskom razvoju zemalja zapadnog Balkana i njihovom pristupanju EU, kroz finansiranje i tehničku podršku strateškim investicijama u sektore infrastrukture, energetske efikasnosti i razvoja privatnog sektora. Radi se o zajedničkoj inicijativi EU, međunarodnih finansijskih institucija, bilateralnih donatora i vlada zapadnog Balkana, koja funkcioniše od 2009. godine. ZIO je do sada opredijelio €1.3 milijardu za zapadni Balkan, od čega se €473 miliona odnosi na tehničku pomoć i investicione grantove koji bi trebalo da otvore put za €13.5 milijardi investicija.

Više informacija na www.wbif.eu.

Sadržaj ovog članka je isključiva odgovornost EU Info Centra i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.