Podogorica, 23. april – Postoji dosta prostora da se poboljšaju uslovi i zakonska regulativa u kojima funkcioniše crnogorski civilni sektor, rečeno je na javnoj debati „Dijalog u unarpjeđenju uslova za rad i razvoj civilnog sektora“ koju je Otvorena platforma organizovala u EU info centru.

Predstavnica Otvorene platforme, Ajša Hadžibegović, kazala je da je ta mreža neformalni koncept okupljanja organizacija civilnog društva  koje su zabrinute zbog percepcije koju NVO sektor ima među građanima i koji žele da se uloga civilnog društva prepozna na pravi način.

„Dva glavna dokumenta o kojima ćemo danas raspravljati su: Predlog uredbe o izboru predstavnika NVO u radu javnih tijela i sprovođenju javnih rasprava u pripremi zakona i strategija a drugi dokument je prijedlog odluke o savjetu za saradnju državne uprave i NVO,“ kazala je Hadžibegović.

Anja Zagorac, ispred „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradanje javne uprave i NVO sektora“ kazala da su NVO sektor dio zainteresovane javnosti i nema potrebe da se posebne rasprave vode sa njima, odvojeno od zainteresovanih građana.

„To zbunjuje i same službenike i čitav sistem čini kompleksnijim. Zato smatram da je prijedlog jedinstve uredbe mnogo bolji. Treba se fokusirati na kvalitetu savjetovanja, izvještavanja i feedback-a koji mogu da se ponude“ kazala je Zagorac.

Ona je takođe kazala da bi u e-savjetovanje tj uspostavljanje centralnog internet portala za javne rasprave bio napredak u ovoj oblasti.

Anđelija Lučić ispred Foruma MNE je kazala da radna tijala treba podijeliti na stalna radna tijela i privremena radna tijela da bi se smanjile količine procedura potrevne da bi se postao član radnog tijela. Ona kaže da je problematičan i obavezan izvještaj o projektima jer se neke NVO bave određenom oblašću ali možda prijethodne godine nisu imale projekat iz te oblasti.

Ivan Milošević iz NVO Zid je kazao da se dragocjeno vrijeme gubi na pečatiranje i traženje podrške da neko bude u radnoj grupi za izradu zakona. On je kazao da doprinos koji NVO sektor poptpuno volonterski pruža u radnim grupama nije vrjednovan na pravi način i da bi trebalo mijenjati određena pravila.