Svjedoci smo da krizna vremena rađaju posebnu vrstu kreativnosti, inovativnosti i solidarnosti. To potvrđuje i saradnja desetak crnogorskih kompanija i institucija, koje su se udružile kako bi pomogle zdravstvenim radnicima u borbi protiv COVID-19. Na inicijativu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, Elektrotehničkog fakulteta i Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ iz Nikšića, a uz podršku Ministarstva nauke, kompanije i organizacije koje imaju 3D štampače su se udružile u proizvodnji zaštite medicinske opreme. Do sada su proizvele preko 550 zaštitnih vizira, koje su poklonile Kriznom medicinskom štabu Crne Gore.

Među njima je svoje mjesto našao i 3D štampač, koji je „Tehnopolis“ dobio kroz projekat FILA – „Jačanje i unapređenje prekogranične mreže za inovaciju kroz laboratorije za fertilizaciju i inovaciju u agro-hrani između istraživanja i malih i srednjih preduzeća“, koji finansira Evropska unija kroz Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora.

„Društvena odgovornost nas je motivisala da damo svoj doprinos u izradi zaštitne opreme za medicinsko osoblje u borbi protiv COVID-19. U te svrhe upotrijebili smo naš štampač Ultimaker S5, koji smo dobili u sklopu FILA projekta, kao dio opreme koja je u stvari trebalo da se upotrebljava za inovacije u poljoprivredi“, objašnjava Đorđije Brkuljan, menadžer za upravljanje programskim aktivnostima i razvoj preduzetništva u „Tehnopolisu“.

Saradnja sa ambasadama zemalja članica

Pored saradnje u okviru crnogorskih granica, ovaj neformalni klaster se povezao i sa kolegama iz Evropske unije, a u tome su im pomogle ambasade zemalja članica.

„Posebno bih istakao ambasadu Republike Češke, koja nam je pomogla da dođemo do informacija koje su važne za štampu zaštitnog materijala. Povezali su nas i sa češkim tehničkim univerzitetom, koji je razvio neke predmete zaštitne opreme, kao što su zaštitne maske. Sa njima dogovaramo i kako da apliciramo za jedan naučno-istraživački projekat upravo na temu razvoja 3D štampe u borbi protiv COVID-19. Kroz komunikaciju sa češkom ambasadom, stupili smo direktno u kontakt i sa kompanijom koja proizvodi 3D filamente za 3D štampu, od kojih ćemo nabaviti određene količine uz podršku Vlade Crne Gore. Pored toga, u komunikaciju smo i sa ambasadama Mađarske i Austrije, otvorili smo određene teme, tako da se nadam da će i ta saradnja u narednom periodu biti uspješna“, kaže Velibor Bošković, izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Saradnja je aktivna i na regionalnom nivou, pa sće tako crnogroskoj ekipi organizacija “Vizionari Srbije” ustupiti dio materijala i već odštampanih modela ramova za vizire.