„Bili smo u jednom veoma oronulom i starom objektu , gdje smo funkcionisali u dvije male prostorije. Sada smo u jednom velikom objektu, funcionalnom, što nam je mnogo promijenilo rad ali i život. Kad kažem život, mislim na to da u tom domu provodimo 12 sati dnevno i mnogo je bitno da imamo dobre uslove.“

Tihomir Bogavac je već 15 godina vatrogasac, većina njegovih kolega širom Crne Gore zavidjelo bi mu na uslovima u kojima radi. Protekle tri godine, tridesetak beranskih vatrogasaca radi u novom vatrogasnom domu, koji je izgrađen uz pomoć Delegacije Evropske unije u Podgorici. U objektu veličine 1200m2 nalazi se sve što je potrebno službi zaštite i spašavanja potrebno.

„Što se tiče prostorija tu bih pomenuo ono najvažnije, a to su da imamo, osim garažnog prostora, i prostorije za servisiranje aparata, magacinski prostor, kao i sala za sastanke i teorijska predavanja, imamo dvije sale za fizičke aktivnosti, spavaone i sve ono što je potrebno jednom vatrogasnom domu“, priča Tihomir.

v1

Berane se s ponosom može pohvatiti s jednim od najvećih vatrogasnih domova u državi, a najvećim na sjeveru. Međutim, nije uvijek bilo tako. Decenijama su beranski vatrogasci radne sate provodili u neuslovima i odatle odlazili u pomoć ljudima.

„Mi smo bilu u jednom veoma oronulom i starom objektu, gdje smo mi funkcionisali u dvije male prostorije. Garažni prostor je bio organizovan na taj način da smo morali da ložimo furune da bismo održavali vodu da ne zaledi jer je hladno. Sada nemamo takvih problema, sada radimo u savremenim uslovima imamo, centralno grijanje, gdje postoje svi uslovi za lakši i funcionalni rad u poslu kojim se bavimo.“

v2

Izgradnja vatrogasnog doma u Berana je dio projekta Unapređenje službe zaštite i spašavanja koji je najvećim dijelom finansirala Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Projekt je koštao 636.321 eura, od čega 470 hiljada eura finansira EU.