Projekat Hu: Tragovima sova i drugih divljih vrsta

Turizam u divljini predstavlja važan dio sveukupne globalne turističke industrije. Takođe, može imati pozitivan efekat na zaštitu ugroženih vrsta i pomoći u očuvanju biljnog i životinjskog svijeta. Ovaj projekat je usmjeren na podsticanje turizma u

Read More