Mladi Crne Gore i Albanije u zasadima malina

Poljoprivreda predstavlja glavni ekonomski potencijal i u Crnoj Gori i u Albaniji. Stoga je važno da se taj potencijal u potpunosti iskoristi, kao i da se mladi ljudi u obje zemlje više uključe u poljoprivredne

Read More

Uklete planine – izvrsna vanjska destinacija

Turizam na otvorenom predstavlja važan aspekt održivog turizma u svakoj zemlji. Ovim projektom biće podržan dalji razvoj prekograničnog područja „Bjeshkët e Nemuna/Prokletije“ kao turističke destinacije na otvorenom. Njime će se poboljšati turistička infrastruktura i povećati

Read More

Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima

Razvoj ruralnog turizma predstavlja snažan potencijal za diverzifikaciju ruralne ekonomije Crne Gore i Kosova*. Cilj ovog projekta je da se ojača održivi razvoj ciljnog prekograničnog područja, i to kroz valorizaciju zajedničkih turističkih potencijala zasnovanih na

Read More