U performansu “Bijesni Posejdon” volontera NVO Naša akcija, Bog mora je svoj bijes zbog otpada iskazao u EU info centru, na konferenciji za medije organizovanoj povodom predstavljanja preliminarnih rezultata čišćenja obala mora, rijeka i jezera širom Crne Gore na Evropski dan čišćenja obala.

Rezultati su poražavajući.

U 11 crnogorskih opština, na 15 lokacija, više od 560 volontera je sakupilo 5,9 tona otpada, odnosno 926 vreća otpada i čak 240 automobilskih i kamionskih guma. Ovu obimnu akciju čišćenja i ove godine je organizovala NVO Zero Waste Montenegro u partnerstvu sa NVO Naša akcija, pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i EU info centra.

“Evropska unija je lider kad je u pitanju zaštita životne sredine a pogotovo u borbi protiv plastike. Kao što znate, EU je već donijela odredbu za zabranu plastike za jednokratnu upotrebu koja će stupiti na snagu 2021.godine. U međuvremenu EU vodi snažnu kampanju za podizanje svijesti građana o štetnosti plastike za našu prirodu, naša mora i naše zdravlje.“, kazala je Nadežda Dramićanin iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

Predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori pomagali su u čišćenju obale jezera Krupac u Nikšiću. Tamo su, zajedno sa okupljenim volonterima, organizatorima iz NVO Zero Waste Montenegro i koordinatorima lokacije iz Ekološkog pokreta Ozon, čistili mjesto na kome se inače održava popularni muzički festival.

“Svake godine u septembru, institucije i delegacije EU širom svijeta se pridružuju međunarodnoj akciji čišćenja obala. Cilj akcije je ne samo da očistimo obale već i pošaljemo poruku da svako od nas treba da živi svjesnije. To prvenstveno znači da manje koristimo plastku za jednokratnu upotrebu, poput slamčica, plastičnih kesa, čaša, tanjira, ali i kad je koristimo, da je propisno odlažemo i da recikliramo.“, istakla je Dramićanin na konferenciji za medije.

Svake godine sve više otpada, posebno plastike, nađe put do naših obala. Na ovu činjenicu upozorili su volonteri NVO Naša akcija koji tvrde da je situacija na našim obalama kritična jer se gotovo guše u plastici.

“Imamo dosta razuđene obale koja se ne čisti, i koja je u jako lošem stanju. To je problem kome treba urgentno posvetiti pažnju“, kazala je Patricija Pobrić iz NVO Naša akcija.

Rezultati ove akcije predstavljaju još jedno upozorenje da su obale mora, rijeka i jezera u Crnoj Gori zatrpane smećem, posebno plastikom.

“Sakupljeno je najviše plastičnog otpada – 1775 kilograma, odnosno 51,60% u ukupnom uzorku. Ostali otpad čini 755,5 kg (21.96%); zatim metalni otpad 408.80 kg (11,88%); staklo 228 kg (6.63%); organski otpad 221 kg (6,42%), i 52 kg papira (1.51%)“, kazala je Snežana Marstijepović koja je u ime NVO Zero Waste Montenegro predstavila rezultate akcije čišćenja i analizu otpada na lokacijama.

Sakupljeni otpad će biti kategorizovan i dokumentovan kao dio globalne inicijative #BrandAudit2019. Dobijeni podaci će biti korišćeni za sačinjavanje preporuka donosiocima odluka na lokalnom i državnom nivou, kao i proizvođačima u pogledu smanjenja otpada, njegovog sakupljanja, ponovne upotrebe i boljeg recikliranja.