Ovaj Priručnik je osmišljen kao izvor informacija i pomoć za sprovođenje EU projekata, a zasnovan je na iskustvima zaposlenih u Fondaciji za razvoj sjevera Crne Gore – FORS Montenegro, relevantnoj literaturi, kao i na zvaničnim dokumentima Evropske komisije.