Kako je nastala, koje su njene nadležnosti, kako je rasla Evropska unija, te koji su izazovi pred EU i šta očekuje Crnu Goru na tom putu objasnila je prof. dr Gordana Đurović u knjizi Evropska unija i Crna Gora.