Poboljšana kontrola i upravljanje ribarstvom

Ribarstvo ima dugu tradiciju, kako u Evropskoj uniji, tako i u Crnoj Gori. Evropska unija promoviše održivi ribolov širom svijeta, a kroz Zajedničku ribarsku politiku (ZRP) podstiče da ribarstvo bude ekonomski, socijalno i ekološki održivo.

Read More