E-servisi i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19

Elektronske usluge ili e-servisi predstavljaju jednu od najvećih inovacija današnjice. Poboljšavaju kvalitet usluge i pružaju alternativne komunikacione kanale svojim korisnicima. Kriza izazvana pandemijom bolesti COVID-19 skrenula je pažnju na važnost tehnologije i e-servisa, ali i

Read More

Podrška Poreskoj upravi

Upravljanje porezima može značajno uticati na efikasnost privrede. Zbog toga je poboljšanje sistema poreske uprave proces koji stalno traje. Ovaj projekat je bio usmjeren na pružanje podrške Poreskoj upravi Crne Gore i jačanje njenih administrativnih

Read More

Podrška Upravi carina u oblasti akciza

Uvođenjem jedinstvenog tržišta 1993. godine došlo je do ukidanja poreskih kontrola na granicama između država članica Evropske unije. Time su uvedena zajednička evropska pravila i evropsko zakonodavstvo, kako bi se osiguralo da se akcize za

Read More