Mladi u Crnoj Gori još uvijek ne utiču dovoljno na procese donošenja odluka. Da bi se to promijenilo, pored sistemske i institucionalne podrške, potrebno je da i sami mladi budu aktivniji, zaključeno je na završnoj konferenciji  projekta “Aktiviraj me!“, koju je Centar za građansko obrazovanje organizivao uz podršku Ministarstva sporta i mladih.

Na konferenciji organizovanoj u EU info centru, Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje , kazala je da nikoga ne treba da iznenadi nego da zabrine činjenica da mladi zbog nepovoljnog statusa u društvu imaju sve veću želju da napuste Crnu Goru.

“Nema zvaničnih podataka o migracijama mladih, što šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan“, kazala je Uljarević.

Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, kazao je da je od svog osnivanja Ministarstvo izdvojilo više od 800,000 eura za projekte omladinskih organizacija.

“Pitanje mladih je multisektorsko i tiče se više ministarstava, ali i cijelog društva. No, velika odgovornost je i na mladima koliko će da učine za sebe i da izaberu put aktivizma”, kazao je Koprivica.

Predsjednica Upravnog odbora NVO Juventas Ivana Vujović, govoreći o širem stanju građanske svijesti i vrijednostima mladih, podsjetila je da je riječ o onima koji su rođeni od devedesetih naovamo, odnosno u periodu snažnih turbulencija, rata, siromaštva, izbjeglištva, sloma jednog sistema i nedovršenog procesa izgradnje drugog, i sve to je uticalo na njihovo formiranje.

“U obrazovanju postoje strategije koje mogu dovesti do poboljšanja, ali se čini da se ne sprovode do kraja. Tako, recimo, predmeti poput građanskog obrazovanja, medijske pismenosti i zdravih stilova života, iako su važni, umjesto da zavise od potreba učenika, više zavise od uklapanja u norme profesora i ostaju zanemareni“, ocijenila je Vujović.

Milo Radulović, osnivač i izvršni direktor startapa MARLEQ, pričao je o svom bogatom studentskom i radnom iskustvu u zemlji i inostranstvu.

“Poslije pet godina rada u inostranstvu morao sam da se vratim u Crnu Goru. Jako je teško doći do posla u EU, ali ne znači da nije moguće iako je neophodno više raditi od lokalnih studenata. Zato je moj savjet mladima koji žele promjene da se pokrenu i prijavljuju se ukoliko očekuju neki rezultat, a ne da čekaju,“ kazao je Radulović.

Vuk Vujisić, pokretač kampanje „Neću da idem“ ukazao je da odlazak mladih nije sporan kada su u pitanju njihova interesovanja, želje za upoznavanjem drugih sredina i rada u njima, usavršavanja, već da problem predstavlja njihov odlazak iz ekonomskih razloga.

“Veliki je problem i to što naša država, ali i druge u regionu, ne vode evidenciju o mladima koji napuštaju državu iako se radi o najznačajnijem resursu“, rekao je Vujisić.

Konferencija je okupila oko 50 mladih ljudi, predstavnika nevladinih organizacija i institucija koje rade sa mladima, a na kraju su dodiljene i diplome polaznima Škole mladog liderstva, koja je bila sastavni dio ovog projekta.