Dijalog sa mladima koji su pod pokroviteljstvom Delegacije EU u Crnoj Gori pokrenuli EU info centar, Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta  i omladinske organizacije „ulazi u formu“. U omladinskom centeru u Podgorici održane je trening za mlade koji će voditi obuku. Još jedan korak jednog dugog putovanja.

„Potrebno je što više prilika da se čuje glas mladih. Ono što mi je takođe značajno kod ovog pristupa je što će biti uključeni i donosioci odluka, što je zaista bitno. Čuti glas mladih a ne poslušati ga često donosi više štete nego koristi jer se gubi povjerenje u institucije.“ kazala je Jelena Fuštić iz Foruma MNE.

Posebno joj je drago, kaže Jelena, što će se govoriti o nezaposlenosti mladih jer većina njih krivi institucije za svoj status. Dijalog će biti prilika da se ti svavovi predoče institucijama i nađu načini da se situacija poboljša. Široka mreža organizacija koje pokrivaju cijelu državu donijeće mnogo glasova mladih, poručuje Fuštić.

Aktuelni podaci govore da je 36 odsto mladih nevidljivo za sistem, odnosno da nijesu u procesu obrazovanja, ali nijesu ni nezaposleni. Zato je i našem društvu potreban EU mehanizam “Garancije za mlade”, opredijeljen je da podrži svaku osobu mlađu od 30 godina koja nije zaposlena, u školovanju ili na obuci (tzv. NEETs).

Ova šema mladim ljudima omogućava kvalitetnu ponudu zapošljavanja, pripravništva, učenja uz rad ili kontinuiranog osposobljavanja i obuke tokom četiri mjeseca nakon završetka školovanja ili gubitka posla. Dijalog sa mladima pružiće sliku donosiocima odluka o aktuelnom stanju i mogućnost da primjene stečena saznanja u procesu izrade slične šeme u crnoj Gori, koja je u inicijalnoj fazi.

Miloš Knežević iz NVO Queer Montenegro smatra da su organizacije civilnog društva važna karika u razvoju mladih. Nada se da će dijalog sa mladima na kraju donijeti konkretne promjene, odnosno preporuke kako da se promijene politike koje se tiču zapošljavanja mladih.

„Znamo da je kod nas nezaposlenost mladih na visokom nivou i to je ključni problem koji zabrinjava mlade a pogotovo mlade čiju zajednicu ja predstavljam. Svi znamo kakav je status ove zajednice u Crnoj Gori. Zato vjerujem da će ovaj proces imati konkretne rezultate. Zaista bih volio da se konačno i mišljenje mladih uključi u kreiranje politika koje se njih direktno tiču. Da oni sami budu kreatori stvarnosti u kojoj žive.“ kazao je Knežević.

Miloš Đurović iz studentskog vijeća Pravnog fakulteta iskreno govori da mu je „Dijalog sa mladima“ susret sa omladinskim politikama i dodaje da je spreman da da pun doprinos cjelokupnoj inicijativi.

„Crna Gora je po prirodi zatvoreno i konzervativno društvo i ovaj dijalog treba da doprinese liberalizaciji mladih ljudi što bi na kraju dovelo do zajedničkih zahtjeva koji bi se podnijeli državnim institucijama. Treba osloboditi glas mladih da bi se glas čuo.“ poručuje Đurović.

Dijalog sa mladima bi trebalo da „iznjedri“ konkretne preporuke za poboljšanje položaja mladih u društvu i ponudi razvoj servisa koji bi trebalo da im olakšaju pristup tržištu rada, uključujući i omladinsko preduzetništvo.