KulTour ,,Rule of Law” radionica u organizaciji #BašTi Inicijative pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije održana je u EU info centru. Zahvaljujući ekspertskoj pomoći Ivone Dragutinović ispred programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, 22 učesnika radionice, učenika srednjih škola u Podgorici (JU Srednja ekonomska škola ,,Mirko Vešović”, JU Srednja elektrotehnička škola ,,Vaso Aligrudić”, JU Srednja stručna škola ,,Ivan Uskoković” i JU Gimnazija ,,Slobodan Škerović”), imali su priliku da se bolje upoznaju sa ludskim pravima.

Cilj aktivnosti je bio osvijetliti i približiti značaj ljudskih prava, pojasniti učesnicima obim prava koje štiti Konvencija o ljudskim pravima Savjeta Evrope i diskutovati o aktuelnim dešavanjima u crnogorskom i evropskom društvu, kroz okvir zaštite ljudskih prava.

Uvodni dio je sadržao predstavljanje Savjeta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava i Konvencije o ljudskim pravima učesnicima kroz diskusiju. Uz uvodnu riječ o ovim značajnim temama vezanim za ljudska prava, učesnici su imali mogućnost da se opredijele za jednu od tri ,,najpoznatije” pravničke profesije – sudija, tužilac i advokat. Uz odabir profesije, predstavili su se i argumentovali njihov odabir.

Srž događaja bila je predstavljanje rada Evropskog suda za ljudska prava. Počevši od edukativnog videa namijenjenog približavanju aktivnosti suda, teritorijalnog prostiranja uticaja i značaju koji ima u Evropi, predstavljene su neke od istaknutijih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Učesnicima radionice predstavljena je praksa suda kroz slučajeve Mgn Ltd. v. United Kingdom i Hannover v Germany, u kojima je kroz isticanje poznatih ljudi prikazano da su pred sudom svi jednaki i u zaštiti i u obimu prava.

Učesnici su imali mogućnost da diskutuju, postave pitanja i aktivno učestvuju. Tokom događaja su izrazili veliku zainteresovanost za slučajeve, kao i za informisanje o razlici pravničkog od moralnog stava i pozicije kroz parolu iz angloameričke prakse “What’s legal isn’t always right.”

Zatim je uslijedila diskusiju na temu aktuelnih događaja iz sfere sigurnosti na internetu, kao i kršenju ljudskih prava putem interneta. Ova etapa radionice doprinijela je maksimalnom učešću svih pristunih, koji su kroz pojedinačna izlaganja imali priliku da čuju odgovore na njihove nedoumice, prošire sferu ljudskih prava na naš svakodnevni život (i na internetu), ukažu na važnost svijesti o ljudskim pravima, kao i isticanje obaveze kulturnog ponašanja i na društvenim mrežama, kao i u svakodnevici.

Na kraju, učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa konceptom ,,Ticking time bomb” kroz slučaj Evropskog suda za ljudska prava Gäfgen v. Germany. Kontroverznost koncepta je učesnicima dala mogućnost da razumiju da je i pri urgentnim situacijama, čak i u cilju zaštite života pojedinca, važno poštovati ljudska prava svih lica (specifično  član 3 Konvencije o ljudskim pravima – Niko neće biti podvrgnut torturi, neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju).