24. marta Evropska komisija pokrenula je „Sistem podrške za klinički menadžment COVID-19“ sa ciljem da pruži podršku kliničarima u bolnicama koje se trenutno suočavaju sa koronavirusnim udarom širom Evrope.

Na osnovu iskustva s evropskim referentnim mrežama, inicijativa će pomoći da se uspostave brze veze širom Evrope između bolnica koje su države članice navele kao referentne centre za COVID-19. Kliničari se mogu osloniti na posebnu službu za pomoć kojom upravlja DG SANTE za uspostavljanje veb konferencija i razmjenu  informacija sa kolegama u Evropi o mogućim medicinskim tretmanima i o tome kako rješavati teške i složene slučajeve.

Ova sinergija ima za cilj da ubrza usvajanje specifičnih opcija liječenja i pomogne u smanjenju nekih nesigurnosti zbog nepoznatih aspekata virusa. Na kraju, u vitalnom interesu pacijenata zaraženih COVID-19 je da njihovi ljekari mogu sa nekim da razgovaraju o njihovim slučajevima i dobiju najbolji mogući savjet.

Širenje pandemije COVID-19 utiče na zemlje sa različitim nivoima razvoja i u različito vrijeme. Mnogim pacijentima je potrebna visoko specijalizovana njega. Praktično iskustvo u upravljanju pacijentima, posebno teškim slučajevima, je malo i raštrkano u Evropi. Iako su iskustvo i broj slučajeva koje liječe pojedine bolnice važni, drugi se tek počinju baviti složenim pacijentima. Konkretne tehnike i tretmani primjenjeni na pacijentima sa COVID-19 u mnogim su slučajevima eksperimentalni i postoje određena ograničenja za pristup novostečenim saznanjima iz prethodnih nedelja i meseci.