PODGORICA, 30. jun 2017. – Trideset studenata prava, sa tri univerziteta, bogatiji su za još jednu diplomu. Polaznicima kursa “Pravo na obrazloženu presudu” u EU info centru uručeni su setifikati u okviru projekta “Inicijativa za otvoreno sudstvo”.

“Vjerujemo da je uvođenje standarda i prakse Evropskog suda za ljudska prava u pravnim obrazovnim programima važna za lični razvoj mladog studenta. Vi ste ti koji su buduće sudije i advokati i treba da znate o standardima Evropskog suda za ljudska prava posebno kako zemlja usaglašava svoje pravosuđe sa evropskim standardima”, rekao je Migel Margo Gomez iz Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Kako su objasnili iz Centra za demokratsku tranziciju dvogodišnje aktivnosti projekta podijeljene su u tri grupe: monitoring sudskih institucija, javna kampanja i edukativni program za studente, sudije, advokate i profesore prava.

170630_cdt_nagrade

“Projekat teži da u saradnji sa institucijama pravosudnog sistema doprinese povećanju kvaliteta sudskih odluka unapređenjem prakse presuđivanja i obrazloženja sudijskih odluka sa stanovišta prakse rasuđivanja i presuđivanja Evropskog suda za ljudska prava”, objasinla je Aleksandra Grdinić iz CDTa.

Nakon studenata i donosioci pravosudnih presuda imaće priliku za usavršavanjem. Stučnjaci za praksu Evropskog suda za ljudska prava organizovaće obuke za sudije, advokate i profesore prava. U posljednjoj fazi projekta grupa sudija će biti u prilici da posjeti Evropski sud za ljudska prava.

“Uspostavili smo metodologiju za kvalitativnu analizu odluka najviših sudova u Crnoj Gori sa stanovišta prava na obrazloženu sudsku odluku, koja je sastavni dio prava na pravično suđenje, zatim su uključene sudske odluke prikupljene kako bi se uporedile s teorijski uobličenom praksom obrazloženog presuđivanja Evropskog suda za ljudska prava. To je rezultiralo publikacijom koja sadrži najbolje primjere prakse obrazloženog presuđivanja i teorijske smjernice za puno poštovanje standarda obrazloženog presuđivanja”, rekla je Grdinić.

Projekat realizuje Centar za demokratsku tranziciju u saradnji sa Udruženjem sudija, Srpskim udruženjem za pravnu i socijalnu filozofiju, Centrom za demokratiju, Centrom kreativnih vještina i Civis Diversus.