Evropska komisija izdala je nove praktične smjernice kako bi se osigurala mobilnost radnika unutar EU, posebno onih koji su u kritičnim zanimanjima za borbu protiv pandemije koronavirusa, kako bi mogli stići na svoje radno mesto. Ovo uključuje, dakle nije ograničeno samo na one koji rade u sektoru zdravstvene zaštite i hrane, i druge osnovne usluge kao što su briga o deci, briga o starima i kritično osoblje za komunalne usluge.

Zajedno sa Smjernicama za sprovođenje privremene restrikcije nepotrebnih putovanja u EU, ovo je takođe odgovor na zahtjeve lidera EU koje su podnijeli 26. marta i nastoji da otkloni zabrinutosti građana i kompanija na koje utiču mjere preduzete za ograničavanje širenje koronavirusa, kao i nacionalne vlasti koje sprovode mjere.

Iako je razumljivo da su države članice uvele kontrolu unutrašnjih granica radi ograničavanja širenja koronavirusa, neophodno je da kritična radna snaga uspije  da stigne do odredišta bez odlaganja.

“Hiljade žena i muškaraca koji naporno rade da bi bili sigurni, zdravi i sa hranom na stolu treba da pređu granice EU da bi otišli ​​na posao. Naša kolektivna odgovornost je da osiguramo njihovo neometano kretanje, preduzimajući sve mjere predostrožnosti da ne bude daljeg širenja pandemije.”kazao je Nikolas Šmit, komesar za poslove i socijalna prava.

Objavljene smjernice identifikuju niz radnika koji obavljaju kritična zanimanja i za koje se kontinuirano slobodno kretanje u EU smatra neophodnim. Lista data u ovim smjernicama nije iscrpna. Primjeri uključuju stručnjake u zdravstvu, radnike za zaštitu djece i starijih osoba, naučnike iz industrija vezanih za zdravstvo, one koji su potrebni za instaliranje kritičnih medicinskih uređaja, vatrogasce i policajce, saobraćajne radnike, kao i osobe koje rade u prehrambenom sektoru. Komisija apeluje na države članice da uspostave posebne slobodne i brze procedure kako bi se osigurao nesmetan prolaz za takve granične radnike, uključujući i adekvatan zdravstveni pregled.

Pored ovih specifičnih kategorija radnika, smjernice takođe pojašnjavaju da bi države članice trebale dopustiti generalno pograničnim radnicima da nastave prelaziti granice ako je rad u dotičnom sektoru još uvijek dozvoljen u državi članici domaćinu. Države članice treba da postupaju prema prekograničnim i nacionalnim radnicima na isti način.

Što se tiče sezonskih radnika, posebno u poljoprivrednom sektoru, od država članica se traži da razmjenjuju informacije o njihovim različitim potrebama na tehničkom nivou i da uspostave posebne procedure kako bi se obezbjedio nesmetan prolazak za takve radnike, kako bi se odgovorilo na nestašicu radne snage kao rezultat krize. Sezonski radnici u poljoprivredi obavljaju u određenim okolnostima kritične funkcije žetve, sadnje i njege. U takvoj situaciji, države članice trebale bi da se prema tim osobama odnose kao prema kritičnim radnicima i da poslodavcima saopšte o potrebi da im se obezbjedi odgovarajuća zdravstvena i bezbjednosna zaštita.

Ove smernice nadopunjuju nedavno usvojene smjernice za mjere upravljanja granicom radi zaštite zdravlja i obezbjeđivanja dostupnosti robe i osnovnih usluga, kao i smjernice o primjeni privremenih ograničenja na nepotrebna putovanja u EU koja su takođe objavljene.

Komisija će nastaviti da identifikuje najbolje prakse sa državama članicama koje se mogu proširiti na sve države članice kako bi se radnicima omogućilo da obavljaju svoja ključna zanimanja bez nepotrebnih prepreka.