Kada bude završen remont pruge Bar-Vrbnica, 750.000 putnika prevoziće se udobno i bezbjedno. Ovih 167 kilometara pruge između luke Bar u Crnoj Gori i granice sa Srbijom u Vrbnici nosi oko 60% teretnog saobraćaja u zemlji. Elektrifikacija linije, modernizacija saobraćajne signalizacije i renoviranje kolosjeka, mostova i tunela olakšaće regionalnu trgovinu i pozitivno će uticati na ekonomski rast.

Regionalna povezanost takođe će biti bolja: pruga se nastavlja dalje kroz Srbiju do glavnog grada Beograda, a odatle do Vršca na granici sa Rumunijom. Ovih 580 km je produžetak koridora Orijent – Istočni Mediteran (ORIENT/EAST-MED), koji prolazi od Rostoka na Baltičkom moru na sjeveru sve do Atine na Sredozemnom moru na jugu. Produžetak do luke Bar stvara višemodalni saobraćajni koridor sa pomorskim i željezničkim vezama.

Povezanost je glavni fokus Evropske unije; ona podržava infrastrukturne projekte širom regiona da podstakne saradnju i trgovinu između zemalja, kao i da poboljša njihovu povezanost sa EU. Bolje trgovinske veze uvijek su kroz istoriju vodile zajedničkom napretku i većoj stabilnosti.

Podrška EU za renoviranje dijela pruge Bar-Vrbnica obezbijeđena je kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework), uključujući 6,5 miliona eura za tehničku podršku i bespovratna sredstva za investicije od 20 miliona eura za ojačavanje mostova i tunela duž ove rute. Podrška EU bila je presudna za privlačenje međunarodnih finansijskih institucija kao što je Evropska investiciona banka (EIB) da finansiraju investiciju.

Kompanija Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) i crnogorsko Ministarstvo saobraćaja i pomorstva partneri su u sprovođenju. „Pruga Bar-Vrbnica ima stratešku važnost. Kao dio linije Beograd-Bar, ona povezuje Zapadni Balkan sa Centralnom Evropom. To je međunarodna pruga, koja nas povezuje sa Transevropskom mrežom (TEN-T)”, rekao je Milan Čolaković, izvršni direktor Željezničke infrastrukture Crne Gore.

Izvorno sagrađena kao dio pruge Beograd-Bar, linija Bar-Vrbnica otvorena je za saobraćaj prije više od 40 godina i u skorije vrijeme nije renovirana. Zbog strukturnih nedostataka i loše signalizacije brzine su ograničene a vrijeme putovanja produženo. Bezbjednost je još jedan od problema: 210 vanrednih situacija prijavljeno je za pet godina, u periodu od 2008. do 2013. godine. Ova investicija riješiće navedene probleme.

Nekada je ova pruga bila vrlo prometna, sa stotinama hiljada putnika koji su putovali od Srbije do Crne Gore. „Često sam koristila ovu prugu dok sam studirala u Podgorici i putovala do roditeljske kuće u Srbiji. Prije dvadeset godina put je trajao oko četiri sata, a danas traje dvostruko duže. Pomoglo bi ako bi se skratilo vrijeme putovanja i poboljšali uslovi. Mnogi ljudi, poput mene, počeli bi ponovo da koriste voz”, kaže Ivana Ganjola iz Srbije, koja već 25 godina živi u Podgorici.

Kada elektrifikacija glavne željezničke linije bude gotova i pruga postane bezbjednija,  Crna Gora i Srbija mogu da očekuju da će više putnika i međunarodnih kompanija za prevoz robe prije da koriste prugu nego drumski saobraćaj, što će smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte. Unaprijeđena željeznička veza biće bolja za životnu sredinu, prevoznike, putnike i ekonomiju u regionu i približiće Crnu Goru Evropskoj uniji.