Ovo poglavlje pokriva institucionalna i proceduralna pravila EU. Kada se zemlja priključi EU, potrebno je prilagođavanje ovim pravilima kako bi se obezbjedila  jednaka zastupljenost u EU intitucijama (Evropskom parlametu, Savjetu, Komisiji, Sudu pravde) i ostalim tijelima i dobro funkcionisanje procedura donošenja odluka (kao što su pravo glasa, službeni jezik i druga proceduralna pravila), kao i izbori za Evropski parlament. Pravila EU u ovom poglavlju ne utiču na unutrašnju organizaciju države članice ali država mora biti u stanju da u potpunosti utiče u procesu odlučivanja u EU uspostavljanjem potrebnih tijela i mehanizama u zemlji i izborom ili imenovanjem dobro pripremljenih predstavnika u institucijama EU. Nakon zaključenja pregovora o pristupanju  uspostavljaju se privremena pravila za prelazni period potreban da obezbjedi nesmetanu integraciju zemalje u strukture EU; uspostavlja se sistem za informacije i konsultacije i , kada zemlja kandidat potpiše Sporazum o pristupanju dobije status aktivnog posmatrača u  Evropskom parlamentu, Savjetu kao i komitetima Komisije.