Ovo poglavlje pokriva politiku trans- evropskih mreža u oblastima transporta, telekomunikacija i energetske infrastukture, uključujući smjernice Zajednice o razvoju trans-evropskih mreža i mjera podrške za razvoj projekata od zajedničkog interesa. Uspostavljanje i razvoj trans-evropskih mreža i promocija pravilnog povezivanja i interoperabilnosti nacionalih mreža za cilj ima da u potpunosti iskoriste unutrašnje tržište i doprinese ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta u Evropskoj uniji.