Industrijska politika EU nastoji da promoviše industrijske strategije povećanja konkurentnosti ubrzavanjem prilagođavanja strukturnim promjenama, podsticanjem okruženja koje favorizuje razvoj i rast biznisa kroz EU, kao i domaće i strane investicije. Takođe ima za cilj poboljšanje opštih uslova poslovanja za mala i srednja preduzeća. To uključuje privatizaciju i restrukturiranje (vidjeti poglavlje 8 – Politika konkurencije) Industrijska politika EU uglavnom se sastoji od političkih principa i komunikacija industrijske politike. EU konsultativni forumi i programi Zajednice, kao i komunikacije preporuke i razmjene najboljih praksi koje se odnose na mala i srednja preduzeća imaju za cilj da poboljšaju formulaciju i koordinaciju politike preduzetništva širom unutrašnjeg tržišta na osnovu zajedničke definicije malih i srednjih preduzeća. Sprovođenje preduzetništva i industrijske politike zahtjeva odgovarajući administrativni kapacitet na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.