Pravna tekovina u oblasti statistike zahtjeva postojanje stratističke infrastukture zasnovane na principima kao što su nepristrasnost, pouzdanost, transparentnost, provjerljivost individualnih podataka i distribuciju zvanične statistike. Nacionalni zavodi za statistiku djeluju kao reference i tačke povezivanja za metodologiju, proizvodnju i distribuciju statističkih podataka. Pravna tekovina obuhvata metodologiju, klasifikacije i procedure za prikupljanje podataka u različitim oblastima kao što su makro – ekonomija i statistika cijena, demografske i socijalne statistike, regionalne statistike i statističke podatke o poslovanju, transportu, spoljnoj trgovini, poljoprivredi, životnoj sredini, nauci i tehnologiji. Nikakav prenos pravnih tekovina u nacionalna zakonodavstva nije potreban budući da većina ima formu propisa.