Pravna tekovina u oblasti ribarstava sastoji se od propisa koji ne zahtjevaju prenošenje u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, zahtjeva uvođenje mjera za pripremu administracije i poslovnih subjekata za učešće u zajedničkoj politici ribarstva, koja obuhavata politiku tržišta, resursa i upravljanje flotom, inspekciju i kontrolu, strukturalne aktivnosti i kontrolu državne pomoći. U nekim slučajevima, postojeći sporazumi i konvencije u ribarstvu sa trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama treba da se prilogode.