Poglavlje poljoprivreda i ruralni razvoj pokriva veliki broj obavezujućih pravila, od kojih se mnoga direktno primjenjuju. Pravilna primjena ovih pravila i njihova efikasno sprovođenje kao i kontrola od strane efikasne državne uprave su ključni za funkcionisanje zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Pokretanje ZPP zahtjeva uspostavljenje Sistema upravljanja i sistema kontrole kvaliteta kao što su agencije za plaćanje i Integrisani sistem adminstracije i kontrole (ISAK), kao i kapaciteta za sprovođenje mjera ruralnog razvoja. Dražave članice moraju biti u stanju da primjenjuju zakonodavstvo EU o šemama direktne podrške farmama kao i da implementiraju organizacije zajedničkog tržišta za razne poljoprivredne proizvode.