Načelo slobodnog kretanja robe podrazumijeva da se proizvodima može slobodno trgovati iz jednog dijela Unije u drugi. U velikom broju sektora ovo opšte načelo je dopunjeno usaglašenim regulatornim okvirom, nakon “starog pristupa” (isticanje precizne specifikacije proizvoda) ili “novog pristupa” (isticanje opštih uslova proizvoda). Zakonodavno usklađeni evropski proizvod, koji treba da bude prenijet, predstavlja najveći dio pravne tekovine u ovom poglavlju. Pored toga, dovoljan administrativni kapacitet je od suštinskog značaja da se obavijesti o ograničenjima u trgovini i da se prijave horizontalne i proceduralne mjere u oblastima kao što su standardizacija, ocjenjivanje usaglašenosti, akreditacija, metodologija i praćenje tržišta.