Evropska unija u Crnoj Gori organizovala je prvu Online školu o evropskom demokratskom građanstvu i solidarnosti, od 28. septembra do 16. novembra. Cilj je bio da mladima pružimo priliku da nauče više o Evropskoj uniji, njenim principima i vrijednostima, kao i da ih motivišemo da preuzmu aktivniju ulogu u svojoj zajednici. Nakon sedam sedmica, ukupno 16 polaznika uspješno je završilo školu, što potvrđuje zvaničan sertifikat, ali i stečeno znanje i njihovo nezaboravno iskustvo. Svoje utiske sa nama su podijelile Selma Kalač i Isidora Sekulić.

Selma dolazi iz Rožaja, ima 18 godina i studira fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Smatra da će joj znanje koje je stekla proteklih sedmica koristiti u daljem obrazovanju i karijeri. Posebno joj znači što je saznala šta Evropska unija nudi mladima, poput programa Erasmus+.

„S obzirom na to da imam prethodnog iskustva o ovoj temi, jer sam učestvovala u kvizu “Eumetrija” i osvojila nagradno putovanje u Brisel, gdje sam imala prilike da posjetim institucije EU, a pored toga, član sam kluba mladih evropskih amasadora, bila sam sigurna da će mi školica obogatiti prethodno znanje. Moja očekivanja su bila pozitivna, jer smatram da je neformalno obrazovanje jako bitno i da je ovo prava stvar“, poručuje buduća ekonomistkinja.

Njena drugarica iz online škole – Isidora, živi na drugom kraju Crne Gore, u Herceg Novom, gdje pohađa četvrti razred opšte gimnazije. Kaže da se prijavila za ovu školu, jer želi da shvati kako funkcioniše Evropska unija, koje mogućnosti priža državljanima zemalja članicama, ali i građanima država koje su u procesu pristupanja.

„Škola nam je zasigurno približila Evropsku uniju i omogućila da steknemo iskustvo koje možemo upotrijebiti u daljem školovanju. Škola je u potpunosti ispunila moja očekivanja.
Naučili smo za koje se vrijednosti i principe zalaže EU, kakav je život mladih u EU, kako funkcionišu njene institucije, šta je Erasmus+ program ili program Evropske snage solidarnosti“, objašnjava nam osamnaestogodišnja Novljanka.

Škola je sprovedena na online platformi za učenje Moodle, na kojoj su fasilitatori (predavači) dijelili materijale različitog formata i sadržaja i postavljali zadatke, motivišući mlade na intekraciju i dijalog. Povremeno su imali i gostujuće predavače, eksperte iz relevantnih institucija. Pored upoznavanja Evropske unije, učesnici su imali priliku i da se saznaju koji su glavni preduslovi da budu aktivni u svojoj zajednici, šta je socijalna inkluzija, edukacija i aktivna participacija. Učili su i o digitalnim i komunikacionim vještinama. Sve to radili su zajedno sa fasilitatorkama Ivanom Volf i Marinelom Sumanjski. One su nam potvrdile da je većina učesnika bila veoma aktivna, zbog čega su zadovoljne njihovim rezultatima na kraju škole.

„Mislimo da smo u relativno kratkom vremenskom periodu i na interaktivan i zanimljiv način uspjele da, zajedno sa učesnicima, prođemo osnovne elemente teme koju škola pokriva, od EU institucija, relevantnih događaja koji su doprineli njenom stvaranju i održanju, preko vrijednosti i principa kojim se ona vodi, EU integracija specifično bitnih za Crnu Goru i mlade, do konkretnih prilika za uključivanje u programe Evropske Unije za mlade. Nakon škole uradili smo evaluaciju sa učesnicima, koja je pokazala veoma pozitivne utiske mladih ljudi koji su kako naučili nešto novo, tako i podstaknuti da se više angažuju u svojoj zajednici, i na daljoj izgradnji samih sebe“, kaže Marinela.

Ona dodaje da ovakve vrste edukacija podstiču mlade na akciju, podstiču ih na rad na sebi, želju za učenjem i razvijanjem, za aktivnim učešćem i omogućavaju bolje razumevanje bitnih koncepata, ali i upoznavanje vršnjaka sa sličnim interesima. Upravo to bio i motiv zbog kojeg je Evropska unija u Crnoj Gori odlučila da organizuje ovu školu, potvrđuje naša koleginica Ana Popović.

„Pored toga što vjerujemo da je neformalno obrazovanje jako vžano za mlade, svjesni smo i da što više mladih razumije EU i njen koncept, sjutra će biti lakše da postanu njeni punopravi i aktivni građani. Jako nam je drago što smo dobili pozitivne komentare i što su polaznici zadovoljni, ako da u perspektvi razmišljamo da ponovo organizujemo nešto slično“, najavila je Ana.

Zato naše sagovornice Selma i Isidora poručuju svojim vršnjacima:

„Obavezno se prijavite ukoliko želite da učite nove stvari i kvalitetno se družite. Za ovakvu školu nije potrebno predznanje,  već volja za znanjem i napretkom. Svima bi preporučile da se prijave, jer mogu da nauče mnogo korisnih stvari.“