Prva izložba namijenjena osobama sa oštećenim vidom, “Ljepote Crne Gore na dlanu”, otvorena je u EU info centru, gdje će biti izložena do kraja sedmice. Na izložbi su predstavljena 23 objekta od kulturnog, turističkog i istorijskog značaja napravljena u 3D formatu, kako bi osobe oštećenog vida dodirom mogle da dožive njihov izgled i ljepotu. Pored toga, za svaki objekat izrađen je audio vodič i tekst na Brajevom pismu.

Izložbu je prvog dana posjetio i dječak Gojko, koji je pohvalio projekat jer mu je, kako kaže, približio Crnu Goru.

„Najviše mi se dopao Mauzolej na Lovćenu, za koji sam čuo, a sada sam imao priliku i da ga dotaknem. Dopali su mi se i most na Tari, Spomen dom u Kolašinu, Sahat kula u Podgorici i mnoge druge znamenosti koje sada, na ovaj način, možemo da vidimo.“

Izložba je projekat Biblioteke za slijepe Crne Gore, vrijedan 10 000 eura, koji su realizovali pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Evropske komisije. Direktor Biblioteke za slijepe Božidar Denda je istakao da često nismo svjesni ljepote i značaja objekata pored kojih svakodnevno prolazimo, a koji ovaj prostor čine jedinstvenim.

„Da bismo jedni drugima pomogli da osvijestimo značaj naše kulturne baštine, moramo neprekidno imati podsjetnik, i ova izložba je zapravo jedan takav podsjetnik na ljepote koje imaju veliki kulturni, duhovni i istorijski značaj. Sada svako ima priliku da ih sagleda na svoj način“, rekao je Denda.

Izložbu je otvorio ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

“Projekat ‘Ljepote Crne Gore na dlanu’ je poseban, jer doprinosi približavanju segmenata kulturne baštine osobama oštećenog vida, koje zbog senzornih ograničenja nisu imale priliku da se upoznaju sa širokim spektrom kulturnih dobara u Crnoj Gori. Projekat promoviše inovativan i funkcionalan pristup u prezentaciji i popularizaciji kulturne baštine, a podrazumijeva uključivanje svih kategorija društva, uz težnju da podstakne na dublje istraživanje znamenitosti lokalne i nacionalne kulture, što su prepoznali i naši evropski partneri”, rekao je Bogdanović.

Na izložbi su predstavljeni: Saborni hram Hristovog vaskrsenja, Mauzolej na Lovćenu, Njegoševa kapela, Ostrvo Sveti Stefan, ostrvo Mamula, Sat kula u Herceg Novom, ostrvo Gospa od Škrpjela, Manastir Sveta Trojica, most na Sastavcima, Carev most u Nikšiću, brana Mratinje na Pivi, dvorac kralja Nikole u Nikšiću, Manastir Ostrog, cetinjski Manastir, drevni rimski grad Duklja, Njegoševa Biljarda, Spomen dom u Kolašinu, most Milenijum i Sahat kula u Podgorici.

Za projekat “Ljepote Crne Gore na dlanu” je Biblioteka za slijepe Crne Gore u oktobru dobila nagradu “European Heritage Stories” u Strazburu, gdje je uvrštena u deset najznačajnijih priča o kulturnom nasljeđu u Evropi. Izložba će nakon Podgorice biti predstavljena u još šest gradova širom Crne Gore.