Inicijativa mladih za ljudska prava je u periodu od 3. do 5. novembra 2020. organizovala studijsku posjetu u Dubrovniku, koja je još jedna od aktivnosti projekta „No impunity for the past!“ (Odgovornost za prošlost), finansiranog od strane Evropske unije i kofinansiran od strane Ministarstva javne uprave.

Grupa koju su sačinjavali predstavnici Tužilaštva, Ustavnog suda, novinari, pravnici, NVO aktivisti i studenti su prvog dana bili u prilici da obiđu stari grad Dubrovnik uz vodiča Marka Sjekavicu koji im je naročito predstavio period Domovinskog rata. Nakog toga, učesnici su posjetili Galeriju War Photo Limited i otvorili diskusiju sa Lukom Brailom, a na temu napada i opsade Dubrovnika 1991/1992. godine.

Drugog dana studijske posjete, učesnici su posjetili Muzej domovinskog rata na Srđu, a nakon njega i Zavičajni muzej u Konavlima, gdje su razgovarali sa zarobljenikom logora u Morinju, gdinom Metodijem Prkačinom.

Studijska posjeta je završena posjetom Državnom arhivu Dubrovnika i obilaskom Cavtata.

Učesnici ovog studijskog putovanja su izrazili zadovoljstvo što su mogli doživjeti jedno ovakvo iskustvo u toku kojeg su mogli na licu mjesta posjetiti mjesta koja su im pomogla da bolje razumiju istoriju dešavanja tokom 90-ih, a svakako cijene što su mogli iz prve ruke čuti iskustva i osvrt ljudi direktno uključenih u ratna dešavanja, kao i osvrt cijenjenog novinara Luka Braila. Naročito smo zadovoljni utiscima studenata, koji su se prije svega upoznali sa određenim mjestima i dešavanjima i dobili jednu novu predstavu o ratnim dešavanjima i ratnim zločinima.