PODGORICA, 20. jul 2017. –  U EU info centru danas su potpisani ugovori sa dobitnicima grantova u okviru regionalnog SOCIETIES projekta koji u Crnoj Gori sprovode Caritas Crna Gora i Udruženje paraplegičara Bar, a finansira Evropska unija.

Iz fonda za grantove namijenjene lokalnim inicijativama, vrijednog 90 hiljada eura, biće finansirano šest odabranih projekata, i to „Recikliramo papir i zapošljavamo osobe sa invaliditetima“ koje sprovodi NVO Nova šansa u Novom, „Razvojem vještina do kvalitetnijeg života“ Udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „Pravo na život“, „Servis podrške slijepim licima“ Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj, „Taktilnom štampom do inkluzije“ Saveza slijepih Crne Gore, „Invaliditet nije prepreka“ Udruženja paraplegičara Bijelog Polja i Mojkovca i „Gajimo cvijeće, budimo srećni“ Društva roditelja djece sa posebnim potrebama iz Bara.

„Cilj grant šeme je bio da se podrže i povećaju socijalne usluge i inicijative socijalnog preduzetništva koje su zasnovane na prepoznatim potrebama u lokalnim zajednicama i da se na taj način doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem“, kazao je na svečanosti potpisivanja koordinator projekta SOCIETIES Marko Đelović.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Migel Magro Gomez, čestitao je dobitnicima grantova u ime ambasadora EU u Crnoj Gori Aiva Orava. „Za Delegaciju i za Evropsku Uniju je veoma važno da lokalne organizacije poput vaših budu uključene u sprovođenje projekata na terenu. Vi ste upravo osobe koje suštinski pomažu Evropskoj uniji da se približi ljudima“, kazao je Gomez.

On je podsjetio da EU kroz različite projekte podržava organizacije civilnog društva u Crnoj Gori sa četiri miliona eura godišnje, i da upravo šeme podfinansiranja u okviru ovih projekata predstavljaju instrumente za rješavanje stvarnih problema ljudi.

Krovni projekat SOCIETIES, čiji je dio realizovana grant šema, sprovodi se od januara 2016. godine. U njemu učestvuje 15 organizacija iz pet zemalja regiona i dvije partnerske organizacije iz zemalja EU, Italije i Bugarske. Njegova osnovna svrha je pružanje podrške organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina za inkluziju osoba sa invaliditetima i osoba koje imaju problema sa mentalnim zdravljem u dostizanju standarda EU u jugoistočnoj Evropi.