Pandemija COVID-19 promijenila je živote svih nas. Prihvatili smo drugačiji sistem funkcionisanja, usvojili nove navike, promijenili način razmišljanja. Na novu realnost reagovali su i korisnici ReLOad programa, koji su  odlučili da, umjesto brige i dokolice, nađu nova kreativna rješenja kako bi ostvarili ciljeve iz svojih projekata.

Za početak da objasnimo šta je to ReLOaD.  ReLOaD je Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji želi da unaprijedi saradnju između lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, kako bi životi građana postali bolji. Program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Nekoliko nevladinih organizacija, koje su dobile sredstva u okviru ReLOaD programa, zapitale su se – koji su to izazovi i mogućnosti u novim okolnostima? Šta raditi sa malom djecom, a šta ako tek očekujete bebu? Kako da se zaštitimo na internetu, gdje provodimo sve više vremena? Čime popuniti slobodno vrijeme kojeg sada imamo na pretek? Na ta pitanja odogovore su dale nevladine organizacije Centar za savjetovanje i lični razvoj i Moja podrška dojenju iz Tivta i Roditelji,, Digitalizuj.me i Centar za prava djeteta iz Podgorice.

Nevladina organizacija Roditelji organizovala je besplatan vebinar (online predavanje) na temu #OstaniDoma sa djecom. Posvetili su ga prilagođavanju članova porodice na nove dnevne rutine, osmišljavanju zajedničkih igara, ali i savjetima kako podstaći djecu da se samostalno igraju.

Centar za savjetovanje i lični razvoj i NVO  Moja podrška dojenju iz Tivta dobile su sredstva da organizuju radionice o dojenju za trudnice i porodilje. U skladu sa preventivnim mjerama Vlade u borbi protiv pandemije COVID-19, bilo im je jasno da se sa trudnicama i porodiljama ne mogu sresti. Zato su svoje predavanje organizovale online, a pored savjeta kako nahraniti novorođenče, uključili su i psihološke savjete trudnicama, koje danas osjećaju povećan strah za sebe i svoje potomstvo. Ukoliko želite da pohađate ove online radionice, možete im se priključiti ovdje.

Slobodno vrijeme, kojeg sada imamo na pretek, uglavnom provodimo na internetu. Zato je NVO Digitalizuj.me iz Podgorice pripremila video za mlade, u kojem objašnjava kako da se zaštite od napada na internetu.

Centar za prava djeteta iz Podgorice organizuje psiho-socijalne i kreativno-edukativne grupne aktivnosti putem Viber grupa, u kojima djeci i roditeljima predlažu kako da lakše prevaziđu nove okolnosti, bolje organizuju slobodno vrijeme i sprovode redovne aktivnostii. Takođe, Centar organizuje i individualni rad sa korisnicima koji osjećaju strah, pretjeranu brigu, neizvjesnost ili uznemirenost.

Ovi korisnici ReLOad programa pokazali su da se na krizu i izazove može odgovoriti pozitivno, uz malo više kreativnosti i želje da pomognemo drugima. Da li i vi možete da slijedite njihov primjer?