Money Watch: Civilno društvo, čuvar budžeta

Bez obzira na njihov opseg i specifičnu oblast djelovanja, organizacije civilnog društva imaju potrebu da vrše analize budžeta i efikasan nadzor javne potrošnje, kako bi što bolje razumjele stanje u oblastima kojima se bave. Cilj

Read More
Peer

Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama

Vršnjačko nasilje predstavlja globalni problem, koji ozbiljno utiče na zdravlje i obrazovanje mladih. Ovaj projekat imao je za cilj razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sveukupnog odgovora lokalne zajednice u pružanju zaštitnih mehanizama učenicima

Read More

Za transparentnost = Protiv korupcije

U Evropskoj uniji svako ima pravo na pristup javnim informacijama. To omogućava građanima, civilnom sektoru i medijima da pozivaju na odgovornost sve tri grane vlasti, pa je stoga pristup informacijama jedan od temelja dobrog upravljanja.

Read More