Misinformacije i dezinformacije uspijevaju da nađu svoj put uprostor zdravlja, uključujući ione o COVID-19. Važno je da se oslanjamo samo na izvore od autoriteta da bi dobijali ažurirane informacije o epidemiji COVID-19.

Predlažemo da slijedite savjete javnih zdravstvenih organa i veb stranica relevantnih EU i međunarodnih organizacija. Možete takođe pomoći tako što nećete dijeliti neprovjerene informacije koje dolaze iz sumnjivih izvora.

Sa svoje strane, Evropska komisija pomaže u borbi protiv dezinformacija uskom saradnjom sa online platformama. Komisija ih ohrabruje da promovišu autoritativne izvore, mijenjaju sadržaj za koji se provjerom činjenica utvrdi da je lažan ili dovodi u zabludu i skidaju ilegalni sadržaj ili sadržaj koji može prouzrokovati fizičku štetu.

Evo nekih činjenica:

Koronavirusna kriza ne signalizira kolaps Šengenskog prostora. Naprotiv – vidimo koliko je šengen neophodan evropskoj ekonomiji i načinu života. U trenutnoj izuzetnoj situaciji, mnoge države članice EU uvele su privremene granične kontrole kako bi usporile širenje koronavirusa, ali Komisija osigurava da lanci snabdjevanja širom EU i dalje djeluju i da se protok robe i ključnih usluga nastavlja svakodnevno. Uvođenje „zelenih koridora“ omogućiće svim teretnim vozilima da pređu unutrašnje šengenske granice u roku od 15 minuta.

Ako se prikupljaju bilo koji mobilni podaci, to se uvijek čini uz potpuno poštovanje građanske privatnosti i prava na zaštitu podataka. Komisija je zatražila od telekomunikacionih kompanija da dostave anonimne i agregirane mobilne metapodatke, što će pomoći u analizi  difuzije virusa. To ne znači da je ukinuta zaštita: Prikupljeni podaci ne mogu da se koriste za nadzor pojedinačnih korisnika. Otkrića će biti dostupna državama članicama. Ovaj projekat biće u potpunosti u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU, zakona o privatnosti i ePrivatnosti i pojedinačni skupovi podataka građana nikada neće biti identifikovani.

EU i države članice brinu se za različite stvari – u međusobnoj koordinaciji. Sposobnost donošenja zakona na nivou države za borbu protiv koronavirusa u potpunosti leži na državama članicama – Komisija nema pravo da se miješa u nacionalno zakonodavstvo i odluke u vezi sa zdravstvenim pitanjima. Sa druge strane, EU može sastaviti evropske politike i brze, koordinisane, panevropske inicijative za borbu protiv krize zajedno sa državama članicama. Primjer za to je da se odluka o zatvaranju granica neke države donosi na nacionalnom nivou, dok se za proizvodnju vakcine, novih načina liječenja i dijagnostičkih testova na nivou EU izdvaja 140 miliona eura iz EU fondova.

Migranti ne donose COVID-19 u Evropu. Koronavirus se prenosi sa jedne zaražene osobe na drugu putem kapljica koje ljudi kijaju, kašlju ili izdišu, a ne prenose ih nijedna određena populacija ili grupa. Ako pročitate da virus namjerno šire migranti ili određene etničke grupe, budite sigurni da nema naučne osnove za takve tvrdnje. U stvari, COVID-19 je globalna kriza koja zahtjeva globalnu solidarnost.