Podgorica, 26. april 2018 – Ušteda energije i korišćenje obnovljivih izvora energije imaju jednu od važnijh uloga u zaštiti životne sredine, pošto su uobičajeni izvori energije do sada bili najveći zagađivači na planeti. U cilju edukacije i podizanja svijesti građana na polju energetskog menadžmenta, Glavni grad, u saradnji sa NVO Prona Green home i EU info centrom, organizuje Energetske dane Podgoricepod sloganom “Osvrni se, možeš ti to”.

Primjenom savremenih tehnologija, edukacijom i podizanjem svijesti utiče se na promjenu odnosa prema potrošnji energetskih i prirodnih resursa, što otvara mogućnost adaptacije na klimatske promjene. Rezultat je  veći komfort življenja i značajna ušteda finansijskih sredstava zaključak je se konferencija o održivom transportu, klimatskim promjenama i mogućnostima i pristupačnosti EU fondovima za inovativne projekte iz ovih oblasti.

Profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Radoje Vujadinović, istakao je da bi Glavni Grad, kao i nacionalne vlasti, mogao narpaviti konkretne korake kako bi se smanjla zagađenost.

„ Prvo i osnovno – javni prevoz učiniti atkraktivnim, konfornim, tačnim, a tako i dostupnim građanima. Na taj način bi se destimulisao individualni prevoz“, objasnio je Vujadinović.

Stručnjaci su naglasili da bi korištenjem manjih količina neobnovljive energije količina gasova, koji proizvode efekat staklene bašte i dovode do ozbiljnih klimatskih promjena, u značajnoj mjeri smanjila.

Profesor  Nenad Kažić podsjetio je na Pariški sporazum koji je  prvi univerzalni i pravno obavezujući sporazum o klimatskim promjenama. Sporazum do je do sada ratifikovalo 149 od 195 zemalja.

„Sjedinjene Američke Države i Rusija su dvije velike sile koje nijesu podržale taj sporazum. To je sukob škola. Savjetnici predsjednika tih zemalja, svako sa svojim obrazloženjem, tvrde sa da sporazum ne utiče na umanjenje klimatskih promjena. Ovo govorim u prilog tome da ništa nije „ovako ili onako“. Sve još treba ispitivati,“ rekao je Kažić.

Cilj Sporazuma je da se kroz više decenija svjetska privreda bazirana na fosilnim gorivima transformiše i da se ohrabre veća ulaganja u obnovljive izvore energije s ciljem preusmjeravanja svjetske ekonomije ka modelu koji podrazumijeva nizak nivo ili pak potpuno odsustvo emisije gasova sa efektom staklene bašte. EU se obavezala da će smanjiti emisije štetnih gasova 20 odsto do 2020. godine, odnosno 40 odsto do 2030.Crna Gora je ratifikovala Pariški sporazum. Iako je jedna od zemalja s niskim emisijama gasova staklene bašte, Crna Gora se obavezala na smanjenje njihovih emisija 30% do 2030. godine. To smanjenje biće ostvareno kroz energetsku efikasnost, razvoj industrijskih tehnologija, povećanje udjela obnovljivih izvora energije i modernizaciju energetskog sektora.