Ulaganja u nauku predstavljaju bitan dio svakog modernog društva, i njegov napredak zavisi od nauke i inovacija. Crna Gora u tome nije izuzetak. Uz podršku Evropske unije, crnogorskim mladim istaživačima sada je na raspolaganju grant šema za angažovanje u naučnom radu u svojoj zemlji.

Predstavljanje ove grant šeme , u kojoj se mogu pronaći svi koji imaju inovativne projekte i ideje, organizovano je u podgoričkom EU info centru.

Novac je itekako potreban za bavljenje naukom, kao i za kontinuitet naučnog rada. Projekat podrške mladim naučnicima vrijedan je million eura, a pojedinačni grantovi mogu imati vrijednost od 60 do 80 hiljada eura.

“Želimo da što više povežemo istraživanja, inovacije i da ulažemo u taj segment razvoja Crne Gore. Želimo da povežemo akademski sektor sa privredom. Ovaj grant je namijenjen za inovativne projektne ideje u oblastima poljoprivrede, zdravlja ljudi, informaciono-komunikacionih tehnologija, novih materijala, energije, održivog razvoja i turizma, nauke obrazovanja i identiteta. Kolaborativna šema vrijedi million eura, a najmanja vrijednost granta je 60 hiljada. Najveći iznos je 80 hiljada eura”, kazao je Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost u Ministarstvu nauke.

Inovativne ideje akademskog, privrednog i civilnog sektora, odnosno naučnika koji učestvuju u svim segmentima crnogorskog društva, dobrodošle su kao predlozi za projekte koji se mogu finansirati iz ove šeme. Cilj je pomoći mladim naučnicima u njihovom razvoju za dobrobit crnogorske nauke i ekonomije. Na kraju, cilj je takođe podržati mlade istraživače, doktorande i doktore nauka u akademskom sektoru i privredi, kao i u nevladinom sektoru, kako bi se kroz realizaciju inovativnih ideja ostvarili i kao naučnici.

Grant šema je dio operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike, koji finansira Evropska unija sa 15,3 miliona eura, a kofinansira Crna Gora sa 2,7 miliona eura. Cilj ovog programa je unapređenje sektora obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika u Crnoj Gori. Ova tri područja sadrže ključne elemente potrebne za postizanje održivog, pametnog i inkluzivnog rasta u Crnoj Gori, istakao je Luka Đuričković, načelnik Direkcije za kontrolu kvaliteta Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija.