Podgorica, 20. novembar 2017 – Više od polovine crnogorskih novinara smatra da je njihov ekonomski položaj u protekloj godini dosta oslabio, a samo 6% da se dosta popravio, pokazalo je drugo istraživanje pod nazivom – „Indikatori nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara“, koje je Sindikat medija Crne Gore predstavio u EU info centru.

Evropska komisija je u izvještaju za 2016. godinu ocjenila da Crna Gora nije ostvarila napredak u oblasti medija. Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori Patrik Šmelcer kazao je da je istraživanje Sindikata medija važano za Evropsku komisiju.

„Sloboda izražavanja i mediji su jedna je od temeljnih vrijednosti Evropske unije i ključni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Kako je istaknuto na konferenciji za medije EU i zapadnog Balkana u Tirani – nezavisni, pluralistički i snažni mediji su kamen temeljac bilo kog demokratskog društva,“ rekao je Šmelcer.

Autorka izvještaja i predsjednica Sindikata medija, Marijana Camović, kazala je da je anketa koja je rađena za potrebe istraživanja, pokazala da su zarade novinara i dalje uglavnom manje od prosječne plate na nivou države, te da više od polovine ispitanika (54,7%) prima manje od 500 eura. Istaknut je podatak Monstata prema kojem je broj zaposlenih u medijima tokom 2016. porastao za 130.

„Jedanaest vodećih medija je u toku prošle godine, prema podacima koje su nam direktori dostavili, zaposlilo svega 39 osoba, pa ostaje nejasno kako je Monstat došao do cifre od 130“, kazala je Camović.  

Camović je predstavila i podatke o slučajevima napada na novinare. Od septembra 2016. do sredine jula 2017. godine u Upravi policije evidentirano je sedam takvih događaja, a većina njih je svrstana u prekršaje.

Autorka istraživanja Bojana Laković je kazala da loš ekonomski položaj novinara u Crnoj Gori oslikava i činjenica da je 31,3% anketiranih bilo prinuđeno da radi i neki drugi, plaćeni posao, što je rast od 13% odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Laković je saopštila i da skoro 8% novinara ima status honorarnog saradnika, dok oko 11% anketiranih radi na određeno. Takođe, više od polovine anketiranih tvrdi da im se ekonomski položaj pogoršao i u odnosu na prošlu godinu.

„Osim ekonomskih, novinari se u svakodnevnom radu suočavaju i sa problemima kada je u pitanju njihov profesionalni status u redakcijama. Sve je više njih preopterećeno, posebno zbog insistiranja na tome da jedan novinar prati više oblasti i radi druge poslove“, istakla je Laković. 

Istraživanje je pokazalo i da su pritisci ka stvaranju senzacionalističkih vijesti sve veći. Laković je rekla da se u nekim medijima novinari suočavaju sa samocenzurom u smislu da znaju koje teme mogu raditi i ko su sagovornici koje redakcije preferiraju. Prema istraživanju vlasnici medija povećavaju uticaj na rad novinara i da su neki političari i biznismeni u povlašćenom položaju zbog bliskosti sa menadžmentom nekog medija.

Potpredsjednik Sindikata medija, Radomir Kračković, kazao je da se u nekim segmentima medijska situacija pogoršala,  a jedan od najdrastičnijih primjera su zaposleni u Radio-televiziji Pljevlja koji su stupili u štrajk jer im se duguje 5 plata.

Istraživanje je dio projekta „Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na Zapadnom Balkanu“, koji realizuju Sindikat medija Crne Gore i pet novinarskih udruženja iz zemalja regiona.