MEDIA ogranak programa EU Kreativna Evropa, osmišljenog da podrži evropsku filmsku i audiovizuelnu industriju, 2021. godine slavi 30 godina od osnivanja. Da bi to obilježila, Evropska komisija pokreće kampanju za proslavu 30 godina podrške, uz pokretanje novog programa MEDIA Kreativne Evrope, koji će trajati od 2021. do 2027. godine.

Od 1991. godine Creative Europe MEDIA uložio je preko 2,6 milijardi eura u filmsku i audiovizuelnu industriju kao podršku razvoju, promociji i distribuciji evropskih djela u Evropi i šire. Njegova dugogodišnja podrška ojačala je konkurentnost sektora i doprinijela obogaćivanju evropske kulturne raznolikosti, dok je istovremeno promovisala audiovizuelne kreacije preko granica i pomogla odavanju priznanja najboljim od njih.

Za 2021.-2027. planirani budžet za cio program Kreativna Evropa iznosiće 2,4 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 80% u odnosu na prethodni period (2014-2020.), Od toga će 1,4 milijarde eura biti posvećeno njegovom podprogramu MEDIA. Nastaviće se podrška za medijske projekte sa evropskom i međunarodnom dimenzijom, kao i podrška talentima i promocija upotrebe novih tehnologija.

Kampanja za proslavu 30 godina Kreativne Evrope

Tokom 2021. godine Komisija će voditi komunikacionu kampanju za proslavu 30-godišnjice MEDIA ogranka Kreativne Evrope. Sadržaj kampanje fokusiraće se na 10 različitih tema i biće predstavljen prvenstveno na društvenim mrežama, sa ciljem da dosegne mlade ljude i profesionalce iz industrije. Imaće namjensku veb stranicu i Instagram seriju: “Iza kulisa evropskog sadržaja – Kako se podrška EU pretvara u price”. Ova serija će se sastojati od 12 kratkih epizoda kako bi se naglasilo kako EU podržava audiovizuelne i filmske projekte na terenu.

Pozadina

Creative Europe  MEDIA pomaže u pokretanju i distribuciji projekata sa evropskom dimenzijom i međunarodnim potencijalom,  van nacionalnih i evropskih granica. Njegove akcije finansiranja pružaju podršku audiovizuelnim djelima, uključujući filmove, TV serije, dokumentarne filmove, video igre i imerzivan sadržaj, kao i bioskopima, festivalima, VOD uslugama i industrijskim tržištima. Takođe doprinosi podsticanju evropskih talenata kroz programe obuke, kao i razvoju publike i filmskom obrazovanju.

U decembru prošle godine, Evropski parlament i države članice EU postigle su politički dogovor o novom programu Kreativna Evropa za 2021-2027. Ranije istog mjeseca Komisija je usvojila Akcioni plan za medijski i audiovizuelni sektor kako bi podržala njegov oporavak, transformaciju, kako bi omogućila industriji da se proširi na jedinstvenom tržištu i osnažila građane da imaju širi izbor.

Ovi sektori, posebno pogođeni krizom koronavirusa, od suštinskog su značaja za demokratiju, evropsku kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju. Akcioni plan utvrđuje 10 konkretnih akcija za rješavanje ovih izazova jačanjem finansijske podrške, ubrzavanjem digitalne transformacije i jačanjem otpornosti na evropskom nivou. Mnoge akcije biće pokrenute u prvim mesecima 2021. godine.