Evropska komisija je uplatila Crnoj Gori prvu ratu od 28 miliona eura bespovratne finansijske pomoći. Ova značajna budžetska pomoć namijenjena je ublažavanju ekonomskih posljedica epidemije korona virusa i podršci odgovoru javnih vlasti na društvene i ekonomske izazove. 

Ovih 28 miliona eura predstavlja samo dio pomoći dostupne Crnoj Gori u okviru ugovora o budžetskoj podršci u vrijednosti do 40,5 miliona eura. Ova budžetska podrška dio je bespovratne finansijske pomoći vrijedne 53 miliona eura, koju je Evropska unija obezbijedila Crnoj Gori za nabavku hitne medicinske opreme i za pružanje pomoći ugroženim pojedcinima, preduzetnicima i kompanijama, zdravstvenom sektoru i ostalim sektorima koji su najozbiljnije pogođeni krizom izazvanom korona virusom. Ova pomoć se nadovezuje na 30 miliona eura koje je EU obezbijedila Crnoj Gori u okviru makroekonomske finansijske podrške u oktobru.

Isplata druge, finalne rate podrške do ukupnog iznosa od 40,5 miliona zavisiće od ispunjavanja niza obaveza koje je Crna Gora preuzela u vezi sa društvenim i ekonomskim faktorima. Najvažniji uslovi su da Vlada treba da iskoristi sredstva EU da podrži što veći broj malih preduzeća, naročito da im pomogne da isplate plate njihovim zaposlenim, i da finansira socijalna davanja za socijalno ugroženu djecu, stare osobe, osobe sa invaliditetom i porodice kojima je potrebna pomoć. Drugi važni uslovi su da socijalna davanja ne budu umanjena i da bude unaprijeđena transparentnost i pristup informacijama o budžetskoj potrošnji. Dodatnih 500,000 eura u okviru ovih 40,5 miliona biće iskorišćeno za saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada, za podršku pokretanju programa zapošljavanja čiji je cilj da pomognu ljudima da se ponovo zaposle.

Finansijski odgovor na COVID-19 dolazi u isto vrijeme kad i nedavno objavljeni Ekonomski i investicioni plan, kao i pripreme Crne Gore i Evropske unije za novi program IPA III za naredni sedmogodišnji period. Ovim je naglašena kontinuirana podrška koju EU pruža Crnoj Gori i širem region Zapadnog Balkana.