December 2, 2017
Evropska unija i Crna Gora: Proces pristupanja

Knjiga prof. dr Gordane Đurović prikazuje kako je tekao dosadašnji proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i pruža analizu učinaka i troškova evropske integracije zemlje.

pdf Download

February 7, 2017
Evropska unija i Crna Gora

Kako je nastala, koje su njene nadležnosti, kako je rasla Evropska unija, te koji su izazovi pred EU i šta očekuje Crnu Goru na tom putu objasnila je prof. dr Gordana Đurović u knjizi Evropska unija i Crna Gora.

pdf Download

October 11, 2016
Koji su to programi podrške EU dostupni u Crnoj Gori?

Pogledajte koji su nam fondovi EU dostupni, kome su namijenjeni i kome se možete obratiti ako želite da aplicirate.

pdf Download

June 24, 2016
EU mapa za djecu

Djeco, pogledajte mapu EU!

pdf Download

June 24, 2016
Ujedinjena u različitosti

Ova publikacija savršeno može poslužiti za podučavanje djece o različitostima evropske porodice. Nastavnicima može koristiti za objašnjavanje eura i euro-područja, te uvođenje djece u kulturnu, naučnu i prirodnu baštinu država članica Evropske unije.

pdf Download