October 11, 2016
Koji su to programi podrške EU dostupni u Crnoj Gori?

Pogledajte koji su nam fondovi EU dostupni, kome su namijenjeni i kome se možete obratiti ako želite da aplicirate.

pdf Download

June 24, 2016
EU mapa za djecu

Djeco, pogledajte mapu EU!

pdf Download

June 24, 2016
Ujedinjena u različitosti

Ova publikacija savršeno može poslužiti za podučavanje djece o različitostima evropske porodice. Nastavnicima može koristiti za objašnjavanje eura i euro-područja, te uvođenje djece u kulturnu, naučnu i prirodnu baštinu država članica Evropske unije.

pdf Download

June 24, 2016
Dnevnik putovanja

Ovaj dnevnik putovanja objašnjava zašto i kako Evropska unija ulaže u razvoj regiona. A onda… na vama je red! Ovaj je dnevnik samo vaš. U njemu možete mijenjati redosled stranica, lijepiti naljepnice, označavati zanimljiva mjesta, dodavati slike… Zabavite se!

pdf Download

June 24, 2016
Evropa i ti

Da li znate da se Evropska unija sastoji od 28 država članica? Krenite u otkrivanje tih 28 zemalja, obojite njihove zastave i pogodite njihove glavne gradove čija su slova izmiješana. Vidjećete kako je zabavno!

pdf Download