• EIB će uložiti 50 miliona eura za podršku turizmu i drugim sektorima koji su najteže pogođeni epidemijom COVID-19, kao i za pomoć preduzećima da sačuvaju likvidnost i radna mjesta.
  • EIB i IRF sarađuju na povećanju otpornosti ekonomije Crne Gore i unapređenju zapošljavanja mladih.
  • Ovo je prvi kredit EIB za brži oporavak ekonomije Crne Gore u okviru vanrednih finansijskih mjera Banke u vezi sa pandemijom COVID-19.

Mala i srednja preduzeća (MSP) i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom koja posluju u sektoru turizma i drugim sektorima u Crnoj Gori koji su najteže pogođeni pandemijom COVID-19 moći će da koriste sredstva iz kredita vrijednog 50 miliona eura po osnovu ugovora koji je Evropska investiciona banka (EIB) danas zaključila sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF). Kredit će pružiti podršku za brži oporavak crnogorske privrede kroz povoljnije finansiranje za MSP, preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom i javna preduzeća kako bi se sačuvala radna mjesta i likvidnost preduzeća.

Kredit je dio programa podrške Tima Evropa za oporavak Zapadnog Balkana od COVID-19, koji je najavljen na samitu EU-Zapadni Balkan održanom u Zagrebu u aprilu. Ovaj program preduzećima pruža povoljno finansiranje kako bi se obezbijedio nastavak njihovog poslovanja i brži i održiviji oporavak od pandemije. Ova kreditna linija takođe predstavlja prvu tranšu iz programa kreditiranja vrijednog 500 miliona eura koji je Upravni odbor EIB odobrio u junu 2020. godine, a koja je namijenjena javnom sektoru i nacionalnim promotivnim bankama u regionu Zapadnog Balkana.

Potpredsjednik EIB Dario Scannapieco je izjavio: “MSP i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom u Crnoj Gori su teško pogođena pandemijom COVID-19. S obzirom na to da je turizam glavni pokretač ekonomskog rasta, EIB će pomoći Crnoj Gori da se suoči sa ovim do sada neviđenim izazovima, te će pružiti podršku primarnom izvoru prihoda u zemlji, bržem oporavku i razvoju otpornije ekonomije. Naši povoljniji krediti pružiće podršku drugim ključnim sektorima, kao što su trgovina, transport i građevinarstvo. Ponosni smo što možemo da pružimo ovu ključnu komponentu paketa podrške Tima Evropa za Crnu Goru, zemlju kandidata za pridruživanje Evropskoj Uniji.”

Zoran Vukčević, predsjednik Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, je izjavio: “Evropska investiciona banka je još jednom pokazala da je pravi prijatelj Crne Gore i strateški partner Investiciono-razvojnog fonda time što je pružila dodatnu podršku u ovim kriznim i izazovnim vremenima koja su pred crnogorskom ekonomijom, ali i pred drugim ekonomijama širom svijeta. Saradnja Investiciono-razvojnog fonda sa Evropskom investicionom bankom, ne samo u ova krizna vremena, od velikog je značaja za IRF, a prije svega za crnogorsku ekonomiju. Sredstva iz kredita za odgovor na krizu izazvanu pandemijom COVID-19 namijenjena su za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta, ali takođe i za razvojne projekte koji će doprinijeti stvaranju nove ekonomske vrijednosti u Crnoj Gori i podržati transformaciju naše ekonomije u cirkularni i održivi sistem u postpandemijskom periodu koji slijedi. Do sada, ova sredstva upotrijebljena su za podršku preko 750 projekata koji su stvorili i/ili sačuvali preko 25.000 radnih mjesta u Crnoj Gori. Vjerujem da su ovi projekti dali poseban impuls razvoju ekonomije Crne Gore i jačanju njenog puta evropskih integracija.”

Oana-Cristina Popa, ambasadorka EU i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, izjavila je: “MSP predstavljaju okosnicu crnogorske ekonomije i generišu više od tri četvrtine radnih mjesta i skoro 70% dodate vrijednosti. Čak i prije krize izazvane pandemijom COVID-19, MSP bila su suočena sa brojnim izazovima, kao što su slab pristup finansiranju, birokratija, neodgovarajuća infrastruktura i nedovoljno kvalifikovana radna snaga. EU tradicionalno podržava sektor MSP, te pomaže preduzećima da se izbore sa ovim izazovima i povećaju konkurentnost crnogorske ekonomije. U ovo vrijeme zdravstvene i ekonomske krize bez presedana, pomoć EIB je još dragocjenija dok se MSP bore da očuvaju likvidnost i radna mjesta. U kombinaciji sa planiranom pomoći Delegacije EU za podršku mikro i malim preduzećima u borbi sa posljedicama pandemije COVID-19, ovaj ugovor o kreditu pruža značajnu osnovu za brži oporavak crnogorske ekonomije.”

Kredit EIB biće dostupan pojedinačnim preduzetnicima, privrednim društvima i javnim preduzećima iz različitih sektora preko IRF. Ova operacija naročito ima za cilj da pomogne u rješavanju izazova u pogledu obrtnog kapitala, likvidnosti i investicionih ograničenja sa kojima se suočavaju MSP i preduzeća sa srednjom tržišnom kapitalizacijom u Crnoj Gori u kontekstu pandemije COVID-19. Kreditna linija će omogućiti veću fleksibilnost za ubrzanje isplate sredstava i rješavanje najhitnijih problema koji se tiču likvidnosti i zapošljavanja. Sredstva će podstaći otvaranje novih radnih mjesta i izvođenje obuka za mlade u okviru Evropske inicijative za zapošljavanje i obuku mladih za Zapadni Balkan (EYET) koja ima za cilj unapređenje zapošljavanja mladih u Crnoj Gori.

Do današnjeg dana, EIB i IRF su zaključili pet sporazuma i isplatili 320 miliona eura za potrebe crnogorske ekonomije, što je sačuvalo više od 25.000 radnih mjesta.

Propratni podaci

O EIB:

Evropska investiciona banka (EIB) je institucija za dugoročne pozajmice Evropske unije i u vlasništvu je njenih država članica. Ona čini dugoročno finansiranje dostupnim za čvrsto ulaganje da bi doprinijela ciljevima politike EU. www.eib.org(link is external)

O EIB u Crnoj Gori:

O EIB-u na Balkanu:

EIB je jedan od vodećih međunarodnih finansijera na Zapadnom Balkanu. Od 2007. godine Banka je u regionu finansirala projekte ukupne vrijednosti skoro 8 milijardi eura. Pored nastavka podrške za rekonstrukciju i unapređenje javne infrastrukture, EIB je od 2010. godine proširila aktivnosti na brojne nove oblasti, kao što su zdravstvo, istraživanje i razvoj, obrazovanje i MSP.

Za više informacija o aktivnostima EIB-a na Zapadnom Balkanu posjetite sljedeću stranicu: www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-western-balkans(link is external)

O Timu Evropa i odgovoru na Covid-19 na Zapadnom Balkanu:

U okviru strategije #TeamEurope, globalnog odgovora EU na COVID-19, EIB Grupa je brzo mobilisala 5,2 milijardi eura izvan EU namijenjenih ubrzavanju finansiranja i pružanje ciljane tehničke pomoći. Za zemlje Zapadnog Balkana, EIB je naročito spremila paket podrške u vrijednosti 1,7 milijardi eura, prvenstveno za MSP i zdravstveni sektor. EU je takođe mobilisala 53 miliona eura za grantove za zdravstveni sektor u Crnoj Gori, uključujući tri miliona za nabavku zdravstvene opreme koja spasava živote, respiratora, digitalnih mobilnih rendgen aparata, kompleta za testiranje i lične zaštitne opreme. Preostalih 50 miliona eura će biti upotrijebljeno za ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije za najviše pogođena preduzeća, kao što su kompanije koje posluju u sektoru turizma i transporta. Ukupna vrijednost paketa finansijske podrške EU za Zapadni Balkan iznosi više od 3,3 milijarde eura.

O IRF

Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD (IRF) osnovan je 23. aprila 2010. godine u skladu sa Zakonom o investiciono-razvojnom fondu koji je usvojio Parlament Crne Gore 28. decembra 2009. godine, nakon objavljivanja zakona u Službenom listu. IRF osnovan je kao akcionarsko društvo u kojem je država vlasnik 100% akcija. Primarna uloga IRF, kao razvojne institucije, je da pruža finansijsku podršku za unapređenje ekonomskog i socijalnog razvoja Crne Gore. U tu svrhu, banka pruža direktne pozajmice za sektore od strateškog ekonomskog značaja (turizam, usluge, proizvodnja itd.), te takođe kanališe svoja sredstva u sektore sa kojima komercijalne banke slabije sarađuju. IRF prvenstveno finansira MSP, preduzetnike, fizička lica (poljoprivredne proizvođače), opštine, javna preduzeća itd. IRF takođe kanališe sredstva preko komercijalnih banaka za bolji pristup MSP. https://www.irfcg.me/me/