Romska zajednica u Crnoj Gori sada je znatno pripremljenija na borbu sa korona virusom, priča nam Almir Tahiri. Kaže da se Romi polako navikavaju na sve što je pandemija donijela sa sobom. Za razliku od prvog talasa kada je borba sa virusom bila borba sa nepoznatim Romi su sada daleko spremniji i najveći dio zajednice, kaže Almir, vodi računa i primjenjuje pravila. Sa ponosom ističe da je dokaz tome da nema Roma u Crnoj Gori koji je zaražen ovim virusom.

“Mislim da je razlog tome činjenica da se Romi boje ove pandemije i generalno svih zaraznih bolesti. Romi žive u kolektivu sa obiljem kontakata ali su ovaj put shvatili da je situacija ozbiljna i na to sam ponosan. Smatram da je dosta doprinijela i kampanja koju je vodio „Ujedinjeni pokret Roma i Egipćana“ , kao dio kampanje Ostani kući. Išli smo i objašnjavali šta se događa i da je virus ozbiljna stvar. Mnogi su nas poslušali“ kaže Almir Tahiri.

Almir Tahiri je sasvim običan mladić iz Herceg Novog. Završio je Fakultet političkih nauka, usavršavao se na Centralno Evropskom Univerzitetu u Budimpešti. Bio na razmjeni studenata u Sjedinjenim Ameručkim Državama. Tokom studija u Podgorici bio je aktivan u civilnom sektoru, bavio se romskim politikama u želji da olakša stanje u kojem se nalazi njegova zajednica.

U prvom talasu korona virusa u Crnoj Gori, Almir se trudio da svojoj zajednici olakša sve ono što je donijelo potpuno zatvaranje. Aktivno se uključio u raspodjelu pomoći koju je finansirala Evropska unija a distribuirale organizacije HELP i “Phiren Amenca“. Samo kroz ovu akciju podijeljeni su paketi sa osnovnim potrepštinama za 400 romskim porodica u Nikšiću, Beranama, Bijelom Polju i Herceg Novom. U tom vremenu, sa svojom braćom i prijateljima se stavio na raspolaganje Crvenom Krstu.

U drugom talasu koronavirusa, kaže Almir, država je preuzela sve aktivnosti vezane za borbu sa Covid 19. Nije bilo potreba da se angažuje u pomoći zajednici jer su se stvari koliko toliko normalizovale. Almir se posvetio uvezivanju sa ostalim romskih aktivistima u Crnoj Goru kako bi se u narednom periodu stvorila platforma za razgovor zajednice sa najvišim državnim zvaničnicima povodom situacije sa Covid 19.

“Naša filozofija je da se na taj razgovor mora poći sa nekom vizijom rješenja koje bi bilo na obostranu korist, i države i zajednice. Drugačija su vremena i treba se posvetiti kreiranju savremenih strategija integrisanja Roma u društvo. Vremena zadovoljavanja osnovnim životnih potreba su  prošla. Mladi Romi svoju zajednicu vide kao prihvaćenu u društvu, bez ikakvih predrasuda.“ kaže Almir.

Biti Rom znači znati šta znači diskriminacija. Biti Rom znači svakodnevno osjećati diskriminaciju na svojoj koži, baš zbog boje te kože. Za pobjedu nad diskriminacijom trebaju korjenite promjene i vrijeme. Za početak bi bilo dobro u školske udžbenike uvesti poglavlje o Romima, da bi generacije koje rastu drugačije gledale na različitosti, kaže Almir.

Već godinama Almir organizuje časove engleskog za grupu mladih Roma u Herceg Novom. Učenike srednje škole uči aktivizmu, istoriji i kulturi Roma. Predstavlja im mogućnosti koje ih čekaju samo ako nastave sa obrazovanjem. Ipak, možda društvo ima predrasude prema Romima ali i Romi, kaže Almir, imaju svoje predrasude.

“Neki su me poslušali a neki su napustili srednju školu. Treba sjesti i razgovarati da se vidi svačiji potencijal. Ja među tim mladim ljudima vidim potencijal, svi oni govore po nekoliko jezika. Ali oni nemaju volju. Oni nemaju pozitivan primjer. Pitaju se što bi išli na fakultet kad ih kao Rome čeka čišćenje ulica. To su i meni govorili, zašto učiš kad ćeš čistiti ulice. Ja to nisam prihvatio. I sve sam učinio da dođem do falkutetske diplome. A samo ja znam koliko je težak bio taj put.“ kaže Amlir Tahiri.

Almir Tahiri, primjer da čovjek može sve kad ima volju i kad je spreman na žrtvu. I tome uči mlade Rome.