PODGORICA, 26. maj 2017. – Prema posljednjim podacima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore oko 17 hiljada mladih, između 15 i 30 godina, je nezaposleno, što je 1/3 ukupno prijavljenih. Statistika pokazuje da mladi u Crnoj Gori, nakon formalnog obrazovanja, prvi posao dobiju poslije 21 mjeseca čekanja. Da bi popravio tu statistiku ADP-Zid sprovodi regionalni projekat „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“. Dio projekta je i prezentacija „Znaš li šta je Social impact hub“ održana u EU Info centru.

„ To je u stvari središte kreiranja društvenog impakta, da ga tako nazovem. To je magično mjesto , ne zbog zidova , opreme koju nudi, već zbog ljudi koji sjede u njima. To su ljudi koji ne smatraju da ideja može da se ukrade, već da ideja treba da se realizuje, koji vjeruju da, razmišljajući o zajedničkom djelovanju, mogu da dođu i donesu promjene,“ objasnila je Sanda Rakočević iz ADP Zid.

U okviru projekta ADP Zid će uraditi niz istraživanja, monitoringa politike zapošljavanja mladih i dati preporuke za unapređenje tih politika. Organizovaće i okljupljanja ljudi koji kreiraju društvene inovacije koji su primjer dobre prakse zapošljavanja mladih.

„ Formirana je YOUSEE platforma za društvene inovacije u zapošljavanju mladih, u partnerstvu sa još 6 organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Kosova*, Albanije i Turske,“ rekla je Ksenija Martinović iz ADP-Zid.

Cilj je da se mladi ljudi pripreme i ohrabre za tržište rada, promjene umreženo mišljenje o stalnom zaposlenju i klasičnom zapošljavanju kao i podstaknu na razmišljanje o samozapošljenju.

“Socijalna inovacija je i dalje nejasan koncept za mnoge ljude, pa da se podsjetimo kako je EU definiše:

Društvena inovacija znači pronalaženje i primjenu inovativne ideje i koncepta koji je društven, kako u svojim sredstvima, tako i u svojim rezultatima. Dakle, može se reći da je to nov način rada i to onoliko koliko je nov i cilj koji se nastoji postići, i ima pozitivan društveni uticaj. Takođe se podrazumijeva da ove inovacije nisu dobre samo za društvo već da unapređuju i kapacitete pojedinca koji djeluje “, rekao je Roman Botard, program menađžer u Delegaciji Evropske unije u Podgorici.

Od 1.juna ADP Zid će organizovati konkurs za polaznike prvog Social impact huba. Konkurs će trajati do početka jula kada će biti odabrani polaznici.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.