Podgorica, 18. jul 2017. – Zaštita podataka je od krucijalne važnosti za život svakog pojedinca kao i za fuksionisanje demokratije, posebno kada se govori o trasnacionalnim demokratijama,  saopšteno je tokom panel diskusije o zaštiti podataka koju je organizovao EU info centar u saradnji sa Agencijom za zaštitu čičnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Aleksa Ivanović, ocijenio je da je najpoznatija transnacionalna demokratija, možda i jedina prava, Evropska unija.

„Nema slobodnog društva i demokratije ako se ne poštuje integritet svakog građanina.” rekao je Ivanović. Agencija, kako je kazao, ne može sama raditi zbog čega je potrebno podizati svijest građana o zaštiti svojih podataka.

„Treba razgovarati sa građanima i institucijama, što je prvi korak u zaštiti podataka“, dodao je Ivanović.

Zakon o zaštiti podataka se primjenjuje posljednjih 44 godine u Njemačkoj objasnio je ambasador te države šlanice EU u Crnoj Gori, Hans Gunter Valter Matern. On je naveo je da se prije 20 godina nije tako javno govorilo o aktivnostima tajne službe i o neophodnosti da ta služba bude toliko aktivna.

„Javnih kamera u Crnoj Gori možda i nema toliko mnogo, ali u drugim zemljama gdje god da pođete, vas će vidjeti neka kamera, što je bilo nezamislivo prije 20 godina“, saopštio je Matern.

On je ocijenio da je to danas prihvatljivo. „Danas ljudi to i traže, jer misle da je njihov život zbog toga bezbjedniji“. Matern je saopštio da, kada je u pitanju zaštita podataka, u Njemačkoj rade na obrazovanju građana, objašnjavajući da ljudi treba dodatno da razmisle o tome da li žele da zaštite podatke.

Šef Interpola u Crnoj Gori, Dejan Đurović, saopštio je da većina izviđaja u Crnoj Gori ima međunarodni karakter, pogotovo kada je u pitanju teški i organizovani kriminal.
On je objasnio da crvene Interpolove potjernice sadrže sve lične podatke, što je najjači Interpolov alat u traganju za bjeguncima.

„Da bi mi objavili neku potjernicu na Interpolovom sajtu, mi moramo da zadovoljimo sve definisane uslove, a prije svega u pogledu zaštite ličnih podataka, jer mi tuđe lične podatke koristimo u određene svrhe“, objasnio jer Đurović.

On je dodao da se ti podaci u većini slučajeva prikupljaju bez znanja tog lica, što zakon dozvoljava, ali i nameće obavezu da se ti podaci koriste krajnje restriktivno i samo u svrhu za koju su ih prikupili.

Milan Radović iz Građanske alijanse je poručio da država treba da pokaže da je zaštita podataka njen prioritet, kao i da će svi podaci koji se prikupljaju na nedozvoljen način treba da budu uništeni.
Radović je ocijenio da problemi u zaštiti podataka postoje kao i da treba raditi na unapređenju te oblasti.

„Ovo pitanje treba riješiti sistemski i pravo na privatnost treba da bude prioritet“, zaključio je Radović.