Podgorica, 20. april 2018. –  Ljekari u Crnoj Gori treba da prijave svaku povredu za koju se sumnja da je nastala nasiljem u porodici, poručeno je sa okruglog stola „Zaštita od porodičnog nasilja u sistemu zdravstva u Crnoj Gori“ u EU info centru.

Direktorica SOS Podgorica Biljana Zeković rekla je da se često dešava da se vide povrede na djetetu, a da se uopšte ne obrati pažnja da bi roditelj mogao da uradi tako nešto, i dodala da je postoji velika dilema zdravstvenih radnika da li da prijave sumnju za nasilje.

„To je suštinski problem, vrlo često dobijamo odgovor od ljekara šta ako se na kraju ispostavi da povrede nije nanio roditelj, onda se oni loše osjećaju, ili će možda imati neprijatnosti sa porodicom“, rekla je Zeković na okruglom stolu. Prema njenim riječima, takve stvari moraju da se prevaziđu.

Ljekar iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Miloš Ivanović je kazao da se svakodnevno susreće sa svim oblicima nasilja, uključujući i porodično nasilje. Ivanović je rekao da sva medicinska dokumentacija i pristup zdravstvenog radnika pacijentu mora da bude suptilan, pažljiv, tačan. On je naveo da je tačno ispisivanje medicinske dokumentacije vrlo bitno, da bi se na taj način pomoglo kolegama iz tužilaštva i suda.

„Često pacijenti koji su žrtve nasilja, bilo da dođu u hitnu medicinsku pomoć, što je češći slučaj, su većinom pod nekim osjećajem stida, i većina njih ne želi da priča o problemu“, dodao je on.

Sudija za prekršaje u Podgorici Milorad Popović je kazao da zaštitne mjere u državi nijesu zaživjele u pravom smislu riječi, pa se izriče mjera o obaveznom psihijatrijskom liječenju u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa ili liječenje na slobodnom.

„Sudije za prekršaj se susreću sa problemom smještaja lica kojima je potrebno liječenje od zavisnosti, a kako država ne raspolaže dovoljnim kapacitetima, onda se predlaže mjera liječenja u Kliničkom centru na odjelenju psihijatrije“, rekao je Popović.

Jovana Dacić iz Centra za socijalni rad rekla je da je vrlo važna multidisciplinarna i multisektorska saradnja instutcija u rješanjanju nasilja u porodici.

„U skladu sa protokolom o zaštiti od nasilja, formirani su multidisciplinarni timovi, čija je funkcija da se zajedničkom saradnjom riješi na najadekvatniji način pojedini slučajevi i da se žrtvi pruži optimalna i maksimalna pomoć”, kazala je Dacić.

Ona je navela da je Centar za socijalni rad ustanova koja žrtvi pruža materijalnu i nematerijalnu pomoć, smještaj i druge usluge u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.

„U našoj praksi se susrećemo sa kompleksnom problematikom, a to nije samo pitanje nasilja u porodici, već i pitanje zanemarivanje djece, psihičko i fizičko zlostavljanje djece“, rekla je Dacić.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “HealthUP“ koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj dvogodišnjeg programa je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.