PODGORICA, 15. maj 2017. – Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore i Centar za demokratsku tranziciju potpisali su danas u EU Info centru Memorandum o saradnji koji predstavlja osnovu za buduće zajedničke inicijative za povećanje otvorenosti procesa evropske integracije, kao i veće uključivanje civilnog društva i građana u proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Memorandum su potpisali ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović i predsjednica CDT-a Milica Kovačević.

„Radujem se današnjoj mogućnosti da potpišem ovaj sporazum i na osnovu njega u narednim mjesecima da organizujemo zajednički rad koji treba da dovede do povećanja otvorenosti i boljeg uvida građana u sadržaj rada Ministarstva evropskih poslova, ali i u širi proces integracije, kao što su pregovori, ali i korištenje predpristupne podrške EU – IPA-e“, kazao je Pejović na potpisivanju.

Memorandum, između ostalog, podrazumijeva međusobno informisanje, ali i objavljivanje važnih dokumenata koji se tiču pristupnih pregovora, organizaciju foruma, okruglih stolova, konferencija, kao i osmišljavanje i sprovođenje edukativnih programa i medijskih kampanja.

Milica Kovačević iz CDT-a podsjetila da je ta organizacija prethodno izradila i uputila Ministarstvu evropskih poslova predlog praktične politike za unapređenje transparetnosti i otvorenosti ove institucije.

170515_MEP_CDT_sporazum 9

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji, održana je panel debata “Otvorenost i participativnost u procesu evropskih integracija”.

Pejović je istakao da su Vlada i Ministarstvo evropskih poslova posvećeni unapređenju transparentnosti svoga rada, kao i otvorenosti i inkluzivnosti pregovaračkog procesa, te da je u tu svrhu odlučeno da se uskoro objave pregovaračke pozicije za 18 otvorenih poglavlja, što uz trenutno objavljene četiri, čini preko dvije trećine usvojenih pozicija.

Pejović je ukazao i na stalan porast nivoa informisanosti građana o pregovorima Crne Gore sa EU. Posljednja ispitivanja pokazuju da je skoro 40 odsto građana uglavnom informisano, a 10 odsto u potpunosti.